1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยตำบลเริงราง

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดร่วมกับคุณจิตเจริญ วิเศษแพทยา
ระดมอาหาร-ยารักษาโรค ช่วยสระบุรี วันที่ ๔-๑๐-๕๔

       
       
       
       

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับคณะแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด อสม.บ้านบ่อมะกรูด พร้อมกับผู้รับผิดชอบโครงการ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ คุณจิตเจริญ วิเศษแพทยา จัดถุงยังชีพ มีทั้งข้าวสาร-อาหารแห้ง ยาแก้เท่าเปื่อย ตั้งโรงครัว จัดอาหาร ๑,๒๐๐ ชุด และน้ำยาล้างมือ จำนวน ๕๓๙ชุด ช่วยพี่น้อง วัดบัวงาม ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  สำนักข่าวมะกรูดดอทคอมwww.magrood.com รายงาน 

ชมคลิปVDOแม่บ้านบ่อมะกรูด
http://www.youtube.com/watch?v=ft0GTxd0noI

อปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด และ จิตเจริญ วิเศษแพทยา ระดม
ถุงยังชีพ คลังอาหาร ยา เรือ ช่วยน้ำท่วมเริงรางสระบุรี

     
         
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         
         
         

          คณะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง นำโดย ผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายธั่มมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด นายจิตเจริญ วิเศษแพทยา บริษัทผจก.Cosmaprof  คุณหมอวัฒนา สุทธิสมบูรณ์ แพ่ทย์หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ERT นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ผช.เลขานุการศตส.ภาคประชาชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสาวเรไร ชุนเกษา กรรมการแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด นายสังเวียน วิจิตรานนท์ องค์กรชุมชนตำบลเกาะพลับพลา สภนายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นางสาวปาณิศา ศรีพูนสุข รักษาการนักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ ศปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการ เดินทางนำข้าวสาร ๕๓๙ กระสอบๆละ๕กก.ยารักษาเท้าเปื่อย น้ำยาล้างมือ อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค อีกทั้งตั้งโรงครัวผลิตอาหาร สู่บ้านเริงรางหมู่ที่ ๕ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้รับการต้อนรับจาก กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์ และคระกรรมการหมู่บ้าน จัดถุงยังชีพ อาหาร ยา เครื่องอุปโภคครบทุกหลังคาเรือน แบบประทับใจ นำเรือความแรงสูง แจกอาหาร ข้าวกล่อง ยา ถึงบ้านอย่างครบครัน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

       ชมคลิปที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=AXqQR3wkYLM