1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอบต.บางคู้

ข่าวบ้านบ่อมะกรูดช่วยน้ำท่วมลพบุรี
      แม่ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อสม.บ้านบ่อมะกรูด อปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อปพร.เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อปพร.เทศบาลห้วยกระเจา ศตส.ภาคประชาชน สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ เครือข่ายDSIภาคประชาชน เครือข่ายข่าวประชาชนกอ.รมน. ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตลาดศรีเมืองราชบุรี สถาบันกศน.ภาคกลางประสานงานร่วมกับ ด.ต.ชัยกร จิตรคำ สายตรวจสภ.เขาดิน ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ตั้งโรงครัว ๕,๐๐๐ชุด แจกข้าวสาร ถุงยังชีพ รถผลิตน้ำดื่ม รถผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังอปพร.ERTจำนวน ๑๕๐นาย นำกำลังปฏิบัติการโดย  นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ERTเขต๒สุพรรณบุรี สนับสนุนโดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ อปพร.เทศบาลกรับใหญ่ นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อำเภอบางแพ นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.เขต๒ราชบุรี และตลาดศรีเมือง ราชบุรี(ศปภ.เขต๒ส่งเรือเหล็กแรงม้าสูงเข้าประจำการแล้ว๓ลำวันที่ ๒๙-๙-๕๔ ปฏิบัติการโดย นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โทร.089-9687164 ตลอด 24ชั่วโมง นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.085-8907054นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการโทร.081-7572263)
       
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

       นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี นายวิโรจน์ สืบดา ประธานอปพร.เทศบาลห้วยกระเจา นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จ.สุพรรณบุรี นายเฉลิมชน คงสมใจ กรรมการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ กรรมการศตส.ภาคประชาชน นายจิตเจริญ วิเศษแพทยา ผจก.Cosmaprof นายกฤตนันท์ อุ่มเอิบ แกนนำเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสาวเรไร ชุนเกษา ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นางสมเจตน์ พรหมสุนทร หน.ปภ.จ.สุพรรณบุรี นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานสภาอบต.ดอนใหญ่ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ รองประธานอปพร.จ.ราชบุรี ส.จ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.ราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตลาดศรีเมืองราชบุรี สถาบันกศน.ภาคกลาง ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจบ้านฆ้อง นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการ นำอาหารตั้งโรงครัวแจกจ่าย ๕,๐๐๐กล่อง แจกยาแก้คันจากน้ำเสียและน้ำยาล้างมือ ๓,๐๐๐ชุด นำเรือความแรงสูง ๖ลำ นำกำลังอปพร.หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ERT จำนวน ๑๕๐นาย สร้างกระสอบทรายกั้นน้ำ ส่งอาหารทางเรือ แจกถุงยังชีพ ๑,๐๐๐ชุด และแจกน้ำดื่ม อย่างเต็มความสามารถ ได้รับการต้อนรับจาก นายณรงค์ กลมกล่อม นายกอบต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และทีมคณะบริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ซึ่งเป็นการบูรณาการ การช่วยเหลือที่ถูกจุด และความต้องการ และเรายังคงใว้ซึ่งกำลังในการช่วยเหลือทางเรือ สถานการณ์ล่าสุด น้ำยังคงพัดหนุนรุนแรง และยังอันตรายที่สุด เข้าช่วยเหลือเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อบต.บางคู้ ๒๒ หมู่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ และสำนักข่าว www.magrood.com รายงาน

                 ชมคลิปVDOที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=gny0lr4OKcg