1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอบต.หนองไผ่แบน


หน่วยเคลื่อนที่เร็วERTเขต๒ ปฏิบัติฉุกเฉิน
 ผลิตน้ำ ครัวอาหาร เรือช่วยเมืองอุทัยธานี 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       

        ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยฉุกเฉินศูนย์อปพร.เขต๒สุพรรณบุรี ERT โดยคำสั่งนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์อปพร.เขต๒สุพรรณบุรี สนับสนุนการใช้กำลัง โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นประธานERTจังหวัดราชบุรี นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานERTจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานERTจังหวัดกาญจนบุรี นำกำลัง๒๐๐นาย ร่วมกับ อปพร.เทศบาลตำบลกรับใหญ่ โดยนายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ประธานอปพร.เทศบาลกรับใหญ่ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ นายมณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ นางสาวเรไร ชุนเกษา แม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด นายศิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีเทศบาลห้วยกระเจา โดยการประสานงานของนายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผลการปฏิบัติงานคือ ตั้งโรงครัวที่ อบต.หนองไผ่แบน ผลิตอาหารช่วยทั้งตำบลหนองไผ่แบนในทุกหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนผักผลไม้จากตลาดศรีเมืองราชบุรี เนื้อสัตว์จากนายวิรัช ศรีบานเย็น และ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  สถาบันกศน.ภาคกลาง ถุงยังชีพจากเทศบาลห้วยกระเจา โดยยังมอบถุงยังชีพ๑,๕๐๐ถุง แจกทั้งนั่งรถและเรือถึงตำบลท่าซุง และยังนำเรือออกบริการส่งอาหาร เป็นที่ประทับใจในการช่วยเหลือ ได้รับคำชื่นชมจาก นายกอบต.หนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดอุทัยธานี สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี รายงาน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง สำนักงานอบต.บ้านบึง
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านสิงห์ และ สภาองค์กรชุมชน
ตำบลพิกุลทอง บริจาคสิ่งของ ผักผลไม้ ช่วยเหลือพี่น้อง
จังหวัดอุทัยธานีวันที่ ๒๗กันยายน๕๔

        
        
        
        
         
        

       
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพิกุลทอง นางจำปา ฮวดมา รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านสิงห์ ร่วมกันตั้งโรงครัวเพื่อช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับผักผลไม้จากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกำแพงพัฒนา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพิกุลทอง และสับประรด๑คันรถ จากนายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยเป็นโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะเดินทางไปในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี รายงาน

น้ำใจ "นภินทร" ตลาดศรีเมืองราชบุรี
มอบผักผลไม้๒คันรถช่วย จ.อุทัยธานี

         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ เลขานุการอปพร.จ.ราชบุรี นายชัยพร บำรุงพงษ์ กรรมการเหรัญญิกอปพร.จังหวัดราชบุรี รับมอบ ผักผลไม้ ๒ คันรถ จากตลาดศรีเมือง นำโดยที่ปรึกษาท่าน นภินทร ศรีสรรพางค์ สมาชิกสภาผู้แทนสัดส่วนจังหวัดราชบุรี และในฐานะผู้สนับสนุนอปพร.จังหวัดราชบุรี โดยในการมอบนั้น เป็นโครงการช่วยเหลือของ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ERTฉุกเฉินของอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี โดยคำสั่งนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุทัยธานี ๑๐๐คน ๔ โรงครัว ช่วย๓,๐๐๐คนให้มีอาหาร-น้ำดื่ม พร้อมเรือ๙ลำส่งอาหารผู้ติดค้าง และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ โดยได้มอบให้อปพร.จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ตลาดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี 

              ชมคลิปVDOที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=KPCNAnE7ep0

อปพร.จ.ราชบุรีเตรียมกำลังพลพร้อม
ช่วยเหลือ อุทัยธานี  วันที่ ๒๗-๙-๕๔
ครัวบ้านบ่อมะกรูด/เทศบาลกรับใหญ่

          
          
          
          
          
          
          
          

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายกุ้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ สจ.เขต๒จังหวัดราชบุรี นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น นางขวัญตา นาคนาคา หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเขางู นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานสภาอบต.ดอนใหญ่ นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง นางสิริภัทร ว่องกุศลกิจ ประธานอปพร.เทสบาลกรับใหญ่ นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อำเภอดำเนินสะดวก นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพิกุลทอง นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสาวเรไร ชุนเกษา ตัวแทนกลุ่มอสม.ตำบลบ้านฆ้อง และอปพร.๑๐๐นาย เปิดประชุมอปพร.สัญจรประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เพื่อร่วมกันตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ที่ประชุมตัดสินใจให้ช่วยที่จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจัดอาหาร น้ำดื่ม โดยส่งถึงบ้าน และตั้งโรงครัวที่อำเภอเมือง ซึ่งมีโรงครัวจาก อปพร.เทศบาลกรับใหญ่ หัวหน้าชุดคือ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ โรงครัวที่ ๒ หัวหน้าชุดคือ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ในส่วนของกำลังพาหนะ ให้นายอุทัย แสงนุ่ม เป็นหัวหน้าชุด นายดำรงศักดิ์ ทารการ เป็นรถนำขบวน นายชัยพร บำรุงพงษ์ ปิดท้ายขบวน จำนวน ๑๕คัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ERT นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพเอง และผู้ช่วยประสานงานจัดขบวนทัพอปพร.ราชบุรี ทัพซ้าย นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ทัพขวา นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ทัพละ ๕๐นาย เครื่องรับส่งวิทยุ ๑๕๐๑๕๐ ระหัส มังกร๑ เป็นERTส่วนหน้าปฏิบัติการ การประชุมวันนี้ นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี และนายกอบต.พิกุลทอง ให้การสนับสนุน สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เป็นไปอย่างเรียบร้อย เข้มแข็ง และเป็นการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชุมอบต.พิกุลทอง สำนักข่าวwww.magrood.com รายงาน