1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยผู้ประสบภัยอบต.บางระกำ

ตลาดศรีเมืองบริจาคช่วยน้ำท่วม
มอบให้ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ๑คันรถ

         
         
         
         
         
         

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ ส.อบจ.ราชบุรีเขต๒ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายชำนาญ จันทร์นาคา กรรมการวิทยุอปพร.จ.ราชบุรี รับผักผลไม้จากการบริจาคของตลาดศรีเมือง โดยมีตัวแทนคือ คุณสิทธิโชค แสนสีมน ผู้จัดการฝ่ายค้าส่งผัก ตลาดศรีเมือง ซึ่งคณะอปพร.จ.ราชบุรีได้รับการอนุเคราะห์อย่างมากมายถึง ๑ คันรถเพื่อสนับสนุนช่วยผู้ประสบภัยในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ตลาดศรีเมืองมีแต่ความรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ตลาดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี รายงาน

หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นำทัพโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านบ่อมะกรูดและคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตลาดศรีเมืองราชบุรี สถาบันกศน.ภาคกลาง ช่วยน้ำท่วมที่อบต.ยางระกำ
อ.โพธิ์ทองจ.อ่างทอง


  
   
  
   สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้องช่วยน้ำท่วมที่ อบต.บางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นำโดย นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และประธานแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด นางสาวเรไร ชุนเกษา เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และหัวหน้ากลุ่มอสม.บ้านบ่อมะกรูด นำคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ประกอบด้วย นางสวรินทร์ กูดเพตรา กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบ้านฆ้อง นางบุญธรรม เพ็งพิน หัวหน้ากลุ่มอปพพร.ชุมชน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง รวม๓๐ชีวิต จากบ้านบ่อมะกรูด นำครัวอาหาร เครืองมือ อุปกรณ์ จากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ผักสดผลไม้จากตลาดศรีเมือง น้ำปลา๒๐ลังจาก โรงงานน้ำปลาตราหน่อไม้ เปิดโรงครัว ๒ คณะประกอบด้วยคณะของ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ๑คณะ และคณะของ นายกู้ตระกูล นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นายกเทศบาลตำบลกรับใหญ่ โดยทำทั้งอาหารกล่องให้ผู้ประสบภัยทางบ้าน และมารับประทานที่สถานีอนามัย ประมาณ ๒,๐๐๐คน/ชุด ประสบผลสำเร็จอย่างมาก ได้รับคำชื่นชมจากนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ,ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และนายกอบต.บางระกำ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อบต.บางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชศูนย์ราชบุรี รายงาน

                ชมคลิปVDO http://www.youtube.com/watch?v=aoQOx_9nHRg

 

ข่าวช่วยน้ำท่วมอ่างทอง
ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นำกำลัง ๘๐นาย ช่วยภัยน้ำท่วมที่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยนำเรือเหล็ก๔๐แรงม้า ๙ลำ รถผลิตไฟฟ้า รถผลิตน้ำดื่ม พร้อมกับการเลี้ยงอาหาร ๒,๐๐๐คน นำกำลังปฏิบัติการโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษาอปพร.เขต๒ และเลขานุการศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ และผู้สนับสนุนคำสั่งใช้กำลังERT พร้อมเครื่องมือ-อุปกรณ์สนาม ผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              
    นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๒สุพรรณบุรี สั่งใช้กำลังหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ERTฉุกเฉิน จากอปพร.ราชบุรีนำทัพโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี ๒๐นาย นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐นาย นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดนครปฐม ๒๐นาย นายสรกฤช เนตรพรหม  ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐นาย รวม ๘๐นาย เจ้าหน้าที่ ศปภ.เขต๒และครูฝึก ๑๕นาย จากแม่ครัวเทศบาลกรับใหญ่ ๑๐ท่าน จากเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และ กรรมการ ศตส.ภาคประชาชน นำโดย ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธาน ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ จำนวน ๓๐ ท่าน ช่วยเหลือน้ำท่วมที่พื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้บริหารจากศปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการ ได้รับการต้อนรับจาก นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ,ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี และนายกอบต.บางระกำ พร้อมชาวบ้านบางระกำ อย่างดียิ่ง การปฏิบัติการบนความเสี่ยงจากน้ำไหลเข้าท่วมตำบลบางระกำตลอดวันสูงขึ้นเรื่อยๆ ฝนตกตลอดวัน แนวกั้นน้ำพัง คณะได้ทำงานร่วมกับนายกอบต.บางระกำที่มอบหมายงาน คือการนำศพราษฎรออกจากบ้าน๑ศพโดยสร้างแนวกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย ทำสะพานเข้ารับศพขณะน้ำท่วมถึงคอคน ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโบสถ์ราชศรัทธาสำเร็จ นำอาหารกล่องจำนวน ๑,๐๐๐กล่อง ส่งเข้าพื้นที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถนำออกมาได้ และผลิตอาหารจากคณะของ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นางสิริภัทร ว่องกุศลกิจ รองประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี พร้อมกับ คณะของ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และประธานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด พร้อมทีมงาน โดยมีคณะศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตลาดศรีเมืองราชบุรี สถาบันกศน.ภาคกลาง สนับสนุนด้านอาหารด้วยอย่างเต็มที่ ศปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี สนับสนุนรถผลิตกระแสไฟฟ้า รถผลิตน้ำดื่ม เรือเหล็ก๙ลำ โดยใช้กำลังอปพร.นำทีมทางเรือและทางรถแจกจ่ายอาหารอย่างอึกทึกหวาดเสียวทุกจังหวะนาที ช่วยทางอบต.บางระกำ กางเต๊นท์สนามให้กับผู้ประสบภัย การเตือนภัยทางหอกระจายข่าวเป็นระยะๆ ซึ่งในการประสานงานนั้น ศปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี จัดครูฝึก ERTฉุกเฉินช่วยอบรมบนพื้นที่จริงให้กับ อปพร.ERTอย่างเข้มข้น บนการสั่งการทางวิทยุสนาม ซึ่งการปฏิบัติงานนั้น ผู้ประสานงานกองกำลังผสม อปพร.ทั้ง๔จังหวัดได้มอบหมายให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นแม่ทัพแดนหน้าระดมการช่วยเหลือเต็มความสามารถ บนความเดือดร้อนของประชาชนแสนสาหัส ขณะรายงานข่าวฝนยังตกต่อเนื่อง น้ำเพิ่มขึ้น ถนนมีแนวโน้มจะถูกตัดขาดหลายสาย เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน
                ชมคลิปVDOที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=7PkIvpjQCe0