1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยภัยพิบัติปี2554

อปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อปพร.ศูนย์ดำเนินสะดวก
อปพร.เทศบาลกรับใหญ่อบรมช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ
ช่วยเหลือชาวอำเภอโพธิ์ทอง    ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

  
  
  
  
  
    นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๒สุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี จำนวน ๘๐นาย โดยมีนายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมจากอปพร.ราชบุรี ๒๐นาย อปพร.นครปฐม๒๐นาย อปพร.กาญจนบุรี ๒๐นาย และอปพร.สุพรรณบุรี ในการนี้ท่านผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ จะนำลงสนามจริงอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายมณเฑียร แก้วพลอย นายวิรัช ศรีบานเย็น นายสรกฤช เนตรพรหม นายพนัตสรรค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นายประมวล โพธิ์หล้า จนท.ชำนาญการ ศปภ.เขต๒สุพรรณบุรี จะนำทัพเรือเหล็ก ๔๐แรงม้าช่วยเหลือด้านอพยพ ขนส่งอาหาร การตั้งศูนย์อาหารช่วยเหลือประชาชน โดยคำนวณการช่วยเหลือประมาณ ๒,๐๐๐ชีวิต จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี ในฐานะหน่วยเคลื่อนที่เร็วเขต๒ พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อบรมเมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ และจะลงสนามการช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ รถผลิตน้ำ รถผลิตไฟฟ้า เรือเหล็กแรงสูง พร้อมกำลังอปพร.๘๐นายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง รวมพลัง
ชาวบ้านบ่อมะกรูด อปพร.ชุมชนบ้านฆ้อง
นำสิ่งของช่วยน้ำท่วมที่ต.โพทะเลจ.พิจิตร

   
   
   
   

    สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นำโดย นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นำคณะประกอบด้วย นายวินัย คงนะภา รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสาวเรไร ชุนเกษา เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสวรินทร์ กูดเพตรา เลขานุการธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นางบุญธรรม เพ็งพิน กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด นายเส็ง เนี๊ยะอั๋น กรรมการหมู่บ้านบ่อมะกรูด ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งบ้านบ่อมะกรูด และชาวตำบลบ้านฆ้อง ช่วยผู้ประสบภัยที่วัดตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งน้ำยังท่วมมิดศรีษะเป็นเวลานาน มีผู้ประสบภัย่น้ำท่วมมารับจำนวนมาก ซึ่งนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ได้ประกาศว่าในนามสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศ มีความห่วงใยในอุทกภัยครั้งนี้ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ก็เป็นตัวแทนของพี่น้องสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ให้การช่วยเหลือ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ วัดตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี รายงาน

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และสโมสรโรตารี่อำเภอบ้านโป่ง นายชัยยงค์ เหล่าธนะวงศ์ นายกสโมสรพร้อมกับ อปพร.เทศบาลกรับใหญ่ นำโดยนายกู้ตระกูล - นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ซึ่งก็มีเลขานุการคนเก่ง นายรุ่งโรจน์ ม่วงเผือก ตั้งศูนย์ช่วยภัยน้ำท่วมที่ตลาดเทศบาลบ้านโป่ง และสำนักงานเทศบาลกรับใหญ่ รับมอบสิ่งของ ข้าวสาร-อาหารแห้ง มีพี่น้องประชาชนบริจาคจำนวนมาก เช่น สโมสรโรตารี่สนามจันทร์ นครปฐม นำทีมโดย นายก วสุวัสน์ แก้วจีราสิน มอบข้าวสารราคา ๑๖,๐๐๐บาท ได้รับการสนับสนุนจาก ปลัดสุรพล สุทธิวิวัฒน์ชัย ปลัดเทศบาลกรับใหญ่ นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ซึ่งคณะทำงานจะนำไปช่วยที่จังหวัดพิจิตร โดยรถนำขบวนของตำรวจทางหลวง และรถปิดท้ายขบวนของอปพร.กรับใหญ่ การขอบริจาคครั้งนี้ราบรื่นเพราะเป็นงานของสโมสรโรตารี่บ้านโป่ง อปพร.จังหวัดราชบุรี และอปพร.เทศบาลกรับใหญ่ เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หน้าตลาดเทศบาลบ้านโป่ง และสำนักงานเทศบาลกรับใหญ่ สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์อปพร.ราชบุรี รายงาน

อปพร.จังหวัดราชบุรี ประสาน อปพร.ศูนย์เทศบาลกรับใหญ่
สโมสรโรตารี่บ้านโป่ง โรงงานน้ำตาลมิตรผล กังวาลการทอ
ชุมชนชาวกรับใหญ่ อ้ออีเขียวช่วยน้ำท่วมชาวโพทะเลพิจิตร

     
     
     
     
     
     

      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ คุณแม่เที่ยง ว่องกุศลกิจ เจ้าของกลุ่มโรงงานน้ำตาลมิตรผล ซึ่งเป็นคุณแม่ของนายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลกรับใหญ่ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการอปพร.จังหวัดราชบุรี และคณะสโมสรโรตารี่อำเภอบ้านโป่ง นำโดย นายชัยยงค์ เหล่าธนะวงศ์ นายกสโมสรโรตารี่บ้านโป่ง พร้อมกับ อปพร.เทศบาลกรับใหญ่ นำโดยนายอำนาจ แสวงทอง  นายรุ่งโรจน์ ม่วงเผือก เลขานุการเทศบาลกรับใหญ่ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายอนุสิทธิ์ วรรณประวรรต ที่ปรึกษาอปพร.จ.ราชบุรี คณะของชาวชุมชนกรับใหญ่ ชุมชนอ้ออีเขียว และแกนนำบ้านบ่อมะกรูด นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัย และเงิน จำนวน ๕ คันรถช่วยเหลือพี่น้องชาววัดบ้านตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่ถูกอุทกภัยซ้ำซาก ขณะนี้น้ำยังมิดศรีษะ ทั้งชาวบ้าน ทั้งพระวัดตาล ต่างเดือดร้อนแสนสาหัส ทราบถึงนายกกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จึงได้รับบริจาคกับผู้สนับสนุนทั่วไป โดยมีสโมสรโรตารี่บ้านโป่งร่วมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง จนสามารถช่วยสิ่งของถึงมือผู้รับ และยังได้ทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับวัดบ้านตาลอีกเป็นจำนวนมาก ขอบุญกุศลนี้ จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญทุกท่านที่บริจาค และร่วมเดินทางช้วยเหลือพี่น้องเราครั้งนี้ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี รายงาน