1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กฐินเอื้ออาทรวัดพระธาตุพนม๓๑๕วัด

กฐินเอื้ออาทรประวัติศาสตร์ราชบุรี๓๑๕วัด
วิจารณ์ เตียวสุวรรณ ทอดวัดพระธาตุพนม

      
      
      
      
      
      
      
      
      
                  

         อาจารย์วิจารณ์ เตียวสุวรรณ ประธานจัดงานทอดกฐินเอื้ออาทร๓๑๕วัดฝ่ายฆราวาส พระเทพวรมุณี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประนฝ่ายสงฆ์ ร่วมจัดงานทอดกฐินเอื้ออาทรวัดทางภาคอิสานจำนวน ๓๑๕วัด ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน เป็นการจัดงานทอดกฐินเอื้ออาทรที่มากที่สุดของประเทศไทย โดยคณะของอาจารย์วิจารณ์ เตียวสุวรรณ ประกอบด้วย นายทองสุข ลาลาด พิธีการฝ่ายสงฆ์ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ และคณะประกอบด้วย นายสุรสิทธิ์ ออมสิน ถ่ายภาพ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ภาพVDO เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณหมอนิลวรัตน์ พลบูรณ์ จากสาธารณสุขอำเภอโพธาราม นายเลื่อน เมือบศรี รองประธานผู้สูงอายุอำเภอโพธาราม นายสวรรค์ ชูจงกล อดีตสาธารณสุขอำเภอโพธาราม นายกู้ตระกูล-สิรภัทร ว่องกุศลกิจ เจ้าภาพจากเทศบาลกรับใหญ่ อาจารย์ณัทวรรณ ขำภักดี คศ.2 ร.ต.ต.ประเสริฐ พ่วงอยู่ นายทวี สามัคคี เป็นคณะทำงาน ทอดเมื่อวันที่ ๔-๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

                    ชมคลิปVDO
http://youtu.be/4SlvUuu48CA