1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

บ้านบ่อมะกรูดร่วมอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี อปพร.จ.ราชบุรี ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ช่วยน้ำท่วมชุมพร

ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประสาน  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต2สุพรรณบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้องครู-นักศึกษามหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นศูนย์เคหะร่มเกล้า กทม. คณะกรรมการส่งเสริมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี(RC Shop)  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางลือ สภ.เขาดิน ช่วยอุทกภัย อ.หลังสวนจ.ชุมพร แสงนภา สุทธิภาค แกนนำชุมพร  ต้อนรับ
                               
                               
                               

ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธานศตส.ภาคประชาชน และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต2 สุพรรณบุรี ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด คณะกรรมการส่งเสริมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ครู-นักศึกษามหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ศูนย์เคหะร่มเกล้า กทม. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางลือ ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ตัวแทนสารวัตรใหญ่ สภ.เขาดิน โพธาราม นายดำรงศักดิ์ ทารการ อปพร.ดีเด่นจากเทศบาลโพธาราม นายชัยพร บำรุงพงษ์ อปพร.ดีเด่นอำเภอดำเนินสะดวก นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร ผช.เลขานุการศตส.ปชช. และคณะกองคาราวารกองผสม จำนวน6คันรถ ผู้เดินทาง 14คน เดินทางมอบสิ่งของและข้าวสารให้กับคุณแสงนภา สุทธิภาค และแกนนำจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ พบว่าที่ทำการได้ระดมความช่วยเหลือในหลายพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ ชาวคณะได้ขอบคุณในการดำเนินการและการจัดการอย่างยอดเยี่ยม เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานประชาสังคมหลังสวน จังหวัดชุมพร