1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ข้อมูลจังหวัดราชบุรี

ประชากรจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จำนวนประชากร จ.ราชบุรี

ข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี  ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2552

ประชากรทั้งจังหวัด : ชาย 407,522 คน หญิง 426,676 คน รวม 834,198 คน บ้าน 261,549 ครัวเรือน

ประชากรแยกรายอำเภอ (จากมากไปหาน้อย)
  1. อำเภอเมืองราชบุรี : ชาย 95,863 คน หญิง 98,074 คน รวม 193,937 คน บ้าน 63,720 ครัวเรือน
  2. อำเภอบ้านโป่ง : ชาย 81,183 คน หญิง 87,683 คน รวม 168,866 คน บ้าน 55,446 ครัวเรือน
  3. อำเภอโพธาราม : ชาย 64,568 คน หญิง 69,317 คน รวม 133,885 คน บ้าน 41,452 ครัวเรือน
  4. อำเภอดำเนินสะดวก : ชาย 45,749 คน หญิง 49,593 คน รวม 95,342 คน บ้าน 24,934 ครัวเรือน
  5. อำเภอปากท่อ : ชาย 31,764 คน หญิง 33,045 คน รวม 64,809 คน บ้าน 19,384 ครัวเรือน
  6. อำเภอจอมบึง : ชาย 29,604 คน หญิง 30,128 คน รวม 59,732 คน บ้าน 18,122 ครัวเรือน
  7. อำเภอบางแพ : ชาย 21,492 คน หญิง 23,049 คน รวม 44,541 คน บ้าน 13,707 ครัวเรือน
  8. อำเภอสวนผึ้ง : ชาย 19,397 คน หญิง 18,160 คน รวม 37,557 คน บ้าน 13,583 ครัวเรือน
  9. อำเภอบ้านคา : ชาย 12,091 คน หญิง 11,370 คน รวม 23,461 คน บ้าน 7,773 ครัวเรือน
  10. อำเภอวัดเพลง : ชาย 5,811 คน หญิง 6,257 คน รวม 12,068 คน บ้าน 3,428 ครัวเรือน