1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ข้อมูลอสม.บ้านบ่อมะกรูด

ข้อมูลอสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7
ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี           

วิสัยทัศน์
กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณธรรม มีการออม เกิดสวัสดิการ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาสุขภาพชุมชน เสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลสารเสพติด สารพิษ โรคติดต่อ และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เสริมรายได้

ประชากร
ประชากร   738 คน
หญิง        370 คน
ชาย         368 คน

ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน 137 ครัวเรือน

สมาชิก อสม.
จำนวนอสม.12คน

ผู้สูงอายุ
จำนวนผู้สูงอายุ 104คน

ผู้พิการ
จำนวนผู้พิการ 11คน

เบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวาน 3คน

ความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 5คน

To be number one
เยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 150คน

อายุ0-5ปี
จำนวน 30คน

การเข้าถึงบริการ
จำนวน ร้อยเปอร์เซ็น

           

    
     สาธารณสุขอำเภอโพธาราม
     นายไพรัช  มโนสารโสภณ

  หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเก่า
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านฆ้อง (รพ.สต.บ้านเก่า)
   นางเพ็ญศรี ขำสุนทร
  

รายชื่อกรรมการ

1.นางอ่ำ อุ่มเอิบ
2.นางสาวเรไร ชุนเกษา
3.นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ
4.นางวิริยาน์ เพียรวัฒนผล
5.นางบุญธรรม เพ็งพิน
6.นางสวรินทร์ กูดเพตรา
7.นายสุวรรณ ศรีนาค
8.นางวันเพ็ญ โสภา
9.นางขวัญเมือง แก้วขวัญ
10.นางรัตนา แย้มขยาย
11.นางพนมวรรณ ชุนเกษา
12.นายดเรศ ลาลาด

 

      

                  ปลาหางนกยูง

            คือ มัจจุราชปราบยุงลายให้หมดสิ้นแผ่นดินไทย ภูมิปัญญา
            อสม.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดและสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

           

           

อสม.บ้านบ่อมะกรูดชิงดำคะแนนแซง
โค้งสุดท้ายชนะเลิศ"ต้านยาเสพติด"
ระดับจังหวัดราชบุรี ณ สถาบันกศน.

  
  

   นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด เข้าชิงชนะเลิศอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 โดยการสนับสนุนของ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพ.สต.บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สาขา การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งมีเครือข่ายยาเสพติดทั้งจังหวัดราชบุรีส่งเข้าประกวด ผลปรากฎว่า นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง เข้าป้ายชนะเลิศ เป็นอสม.ดีเด่นจังหวัดราชบุรี เมื่อ 13 มกราคม 2555 ณ สถาบันกศน.ภาคกลาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สถานีอนามัยบ้านเก่าคว้าแชมป์อสม.
๒แชมป์๑รองอสม.ดีเด่นจังหวัด2555

 
 
 


   อสม.บ้านบ่อมะกรูดในฐานะอสม.ที่มีความเข้มแข็งจนเป็นที่โจษขานของสาธารณสุขอำเภอโพธาราม สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยที่สังกัดรพ.สต.บ้านเก่า (สถานีอนามัยบ้านเก่า)ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่บริหารนำโดย นางเพ็ญศรี ขำสุนทร หัวหน้าสถานี ส่งเข้าประกวดอสม.ดีเด่นจังหวัดราชบุรีปี2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ2อสม.และรองชนะเลิศ1รางวัล ผู้ชนะเลิศคือ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ และนางสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ ส่วนรองแชมป์คือ นายสุวรรณ ศรีนาค เป็นอสม.จากบ้านบ่อมะกรูดทั้ง3คน ยังความปลาบปลื้มมายังกลุ่มอสม.บ้านบ่อมะกรูด ที่ทั้ง3ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานด้านจิตอาสา เมื่อ 13 มกราคม 2555 ณ สถาบันกศน.ภาคกลาง สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน