1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ช่วยเหลือภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ กระบี่

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยภาคใต้ของภาคประชาชน

วันที่  8-11  พฤศจิกายน  2553 

ในพื้นที่  อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร  ตำบลล้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

………………………………………………………………………………………………………………

ความเป็นมา

 

                ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาให้เกิดความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย  ในสายงานของภาคประชาชนประกอบด้วยองค์กร หน่วยงาน และผู้นำโดยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งวิกฤตปัจจุบันคือภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำและลม ทำให้พื้นที่ประสบภัยขยายไปทั่วประเทศ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทั้งที่ประสบภัยในท้องถิ่นและส่วนกลางระดมกำลังเข้าช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอ จึงมีภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายแจ้งขอความช่วยเหลือมายังพี่น้องที่อยู่ในส่วนกลาง แกนนำโดยประธาน ศตส.ภาคประชาชน  สื่อชุมชนแห่งชาติ สภาองค์กรชุมชนบ้านฆ้อง ขบวนองค์กรชุมชนราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด  มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นศูนย์ร่มเกล้า กทม. ร่วมด้วยหน่วยงานของรัฐ สภ.เขาดิน จ.ราชบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปพร.เขต 2 ประกอบด้วย ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐมกาญจนบุรี นำโดยนายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประสานงานและริเริ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องที่จะให้พี่น้องผู้ประสบภัย ได้รับความอบอุ่นอย่างจริงใจของผู้ให้และผู้รับ ด้วยความห่วงใย จากน้ำใจและความเป็นพี่เป็นน้องของภาคประชาชนที่ไม่มีวันทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากน้ำท่วมและลมพายุในเบื้องต้น ด้วยความห่วงใยและไมตรีจิต
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของภาคประชาชน ที่จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก

การดำเนินงาน

                ขั้นเตรียมการ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

หมายเหตุ

1-15 ต.ค. 53

- ประสานงาน(การประชุมconference และ โทรศัพท์) พี่น้องในเครือข่ายที่สามารถประสานงานด้านข่าวสาร ข้อมูล พื้นที่ที่ประสบภัยและผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นายธัมมสัญญ์

และคณะ

1-31 ต.ค. 53

- ประสานหน่วยงานในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เตรียมความพร้อมเรื่อง คน ทุน และการบริหารจัดการ

นายธัมมสัญญ์

และคณะ

ต.ค.53-16 พ.ย. 53

- วางแผนงานในการลงพื้นที่ และปฏิบัติการ

นายธัมมสัญญ์

และคณะ

                การปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี

รายการ

หมายเหตุ

8 พ.ย. 53

- เตรียมขบวน ข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ โดยรถยนต์ 6 คัน

รถทะเบียน  เดินทางนำสิ่งของข้าวสารและถุงยังชีพจาก จ.ราชบุรีถึง จ.กระบี่

รถ ทะเบียน ณษ9607 พรข. นายพิชิตชัย ประทุมแย้ม  เดินทางนำสิ่งของถุงยังชีพจาก กทม.ถึง ชุมพร

 

9 พ.ย. 53

- ศูนย์ประชาสังคม อ.หลังสวน จ.ชุมชน โดยคุณแสงนภา สุทธิภาค

ได้รับข้าวสาร 50 กระสอบ(5 ก.ก.) และถุงยังชีพ

- เทศบาลตำบลบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี โดยคุณคนองศิลป์  ชิตรกุลและ คณะรองนายกเทศบาลบ้านส้อง ได้รับข้าวสาร 100 กระสอบ(5 ก.ก.) และถุงยังชีพ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประสานงานโดย นายนพล คงบันทึก นายสหัส  ทุมรัตน์ นายศุภกิจ นิลพันธ์ และ ท่านรอง อบจนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ได้รับข้าวสารและถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด

 

10 พ.ย. 53

เดินทางกลับ

 

11 พ.ย. 53

สรุปผล  ประชุมผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง(ค่าน้ำมัน) 150,000บาท

150,000บาท

 

ผู้สนับสนุน

 1. พ.ต.ท.ประเสริฐ กัลยาวุฒิพงษ์
 2. นายบัณฑร อ่อนดำ
 3. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
 4. นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์
 5. นายก พันท้าย จรูญวิทยา
 6. นายสยาม จิตรบวร
 7. ผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
 8. นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์
 9. นายประมวล โพธิ์หล้า
 10. สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
 11. ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
 12. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด