1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านบ่อมะกรูดปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาคประชาชน

 

ในพื้นที่

 

* ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย  ตำบลเริงราง   อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่

* ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ความเป็นมา

 

                ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาให้เกิดความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย  ในสายงานของภาคประชาชนประกอบด้วยองค์กร หน่วยงาน และผู้นำโดยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งวิกฤตปัจจุบันคือภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำและลม ทำให้พื้นที่ประสบภัยขยายไปทั่วประเทศ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทั้งที่ประสบภัยในท้องถิ่นและส่วนกลางระดมกำลังเข้าช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอ จึงมีภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายแจ้งขอความช่วยเหลือมายังพี่น้องที่อยู่ในส่วนกลาง แกนนำโดยประธาน ศตส.ภาคประชาชน  สื่อชุมชนแห่งชาติ สภาองค์กรชุมชนบ้านฆ้อง ขบวนองค์กรชุมชนราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด  มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นศูนย์ร่มเกล้า กทม. ร่วมด้วยหน่วยงานของรัฐ สภ.เขาดิน จ.ราชบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปพร.เขต 2 ประกอบด้วย ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐมกาญจนบุรี นำโดยนายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประสานงานและริเริ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องที่จะให้พี่น้องผู้ประสบภัย ได้รับความอบอุ่นอย่างจริงใจของผู้ให้และผู้รับ ด้วยความห่วงใย จากน้ำใจและความเป็นพี่เป็นน้องของภาคประชาชนที่ไม่มีวันทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากน้ำท่วมและลมพายุในเบื้องต้น ด้วยความห่วงใยและไมตรีจิต
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของภาคประชาชน ที่จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย  ตำบลเริงราง   อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๓

 

บริบทองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี  นำโดยกำนันสุชาย     ผดุงกรรจ์  กำนันตำบลเริงราง

 

จุดเริ่มการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

                จากนั้นได้รับแจ้งจากแกนนำจังหวัดสระบุรี คือ กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์       นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ จึงประสานงานไปยังเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน  ขบวนองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง  สภ.เขาดิน อ.โพธาราม  อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี  อปพร.จังหวัดราชบุรี  เครือข่ายนครปฐม  สมุทรสาคร ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ  สื่อชุมชนแห่งชาติ  และคณะนักศึกษาของมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ศูนย์ร่มเกล้า  รับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในขณะเกิดอุทกภัยพร้อมทุนในการดำเนินงานที่ภาคประชาชนได้รวบรวม(ลงขัน) ของแต่ละองค์กร มีศูนย์ประสานงานที่สำนักงานบ้านบ่อมะกรูด  อ.บ้านฆ้อง  ต.โพธาราม  จ.ราชบุรี  นำทีมโดย นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  และได้จัดถุงยังชีพประกอบไปด้วย  ข้าวสาร อาหารกระป๋อง  บะหมี่สำเร็จรูป  ไฟฉายพร้อมถ่าน  ผ้าอนามัย กระดาษชำระ น้ำดื่ม จำนวน 600 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยอยู่ ตำบลเริงราง  จ.สระบุรี

 

การปฏิบัติงาน

 1. ประชุมแกนนำภาคประชาชนแบบเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยเบื้องต้นโดยเร็ว  และประสานไปยังเครือข่ายอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำ สามารถที่จะช่วยเหลือได้  โดยตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรชุมชน บ้านบ่อมะกรูด  จ.ราชบุรี
 2. ระดม ผู้มีจิตอาสา  อปพร. ร่วมจัดทำถุงยังชีพและประสานรถเพื่อบรรทุกสิ่งของไปยัง ต.เริงราง จ.สระบุรี
 3. เดินทางไปยังต.เริงราง  จ.สระบุรี  พร้อมด้วยรถกระบะและรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 13 คัน และรถนำขบวนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้กำกับ สภ.เขาดิน อ.โพธาราม
 4. จุดรับถุงยังชีพที่ขบวนองค์กรภาคประชาชนไป คือ ต.เริงราง จ.สระบุรี ไปที่ บ้านบัวงาม(เริงราง) ๕๘๓ครัวเรือน และหมู่บ้านที่๓ ต.เริงรางซึ่งมีผู้เดือดร้อนจำนวน ๓๐ หลังคาเรือน  มีประชาชนอาศัยอยู่ เกือบ 2 พันคน 
 5. เวลา  10.00 น.คณะทำงานเดินทางไปถึง เริ่มการแจกถุงยังชีพ   คณะทำงานโดยเฉพาะประธาน บัณฑร  อ่อนดำ และประธานมณเฑียร  สอดเนื่องได้ตกลงให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะระยะเวลาของน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานแรมเดือนมีชีวิตที่ลำบากทุกคนจึงสามารถรับถุงยังชีพได้  ไม่จำเป็นต้องแสดงทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนแต่อย่างใด
 6. คณะทำงานได้รับความขอบคุณ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปลื้มปิติกับสิ่งที่ได้รับ  คือการให้ด้วยความอิ่มเอมใจและการรับอย่างมีศักดิ์ศรี  จากนั้นคณะเดินทางกลับในเวลา 17.00 น.โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

-          ค่าอาหาร

-          ค่าน้ำมันรถ 13 คัน

-          ค่าประสานงาน

                           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐บาท

 

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553

 

                สืบเนื่องจาก  การเกิดวาตภัย พายุดีเปรสชั่นกำลังแรงพัดผ่านนำฝนและคลื่นทะเลในอ่าวไทยชายฝั่งจังหวัดสงขลา ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างหลายจังหวัดมีฝนตกหนัก บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมและเกิดดินถล่ม  บริเวณชายฝั่งทะเลสงขลา  ตำบลบ่อดาน  อ.สทิงพระ ถูกลมพัดบ้านเรือน ต้นไม้ล้มทับบ้าน  หลังคาบ้านหลายหลังในตำบลถูกพัดจนพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้ เพราะฝนตกตลอดทั้งวัน มีภาคเอกชนและประชาชนได้ช่วยเหลือกันซ่อมบ้านเรือนและช่วยบรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้นหลังจากที่เกิดภัย  แต่เนื่องจากบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นเป็นวงกว้าง ความช่วยเหลือจากหน่วยงานและภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือไม่ทั่วถึง  ประจวบเหมาะกับสมาชิกเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนซึ่งเป็น อปพร.ดีเด่นของ อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา คือ นายปรีชา  ฉัตรจินดา ได้รับทราบข่าวทางทีวีว่ามีพายุเข้ามาพัดในหมู่บ้านที่ครอบครัวและมารดาอายุ 98 ปี อาศัยอยู่กับพี่สาว  จึงรีบเดินทางลงมาที่บ้านเกิด ปรากฎว่าบ้านที่เคยอยู่อาศัยโดนพายุพัดและต้นไม้ล้มลงมาทับบ้านจนพังเสียหายทั้งหลัง  ส่วนมารดาและพี่สาวได้หนีออกมาได้อย่างปลอดภัย     และได้แจ้งข่าวมายังประธาน อปพร.เขต 2 สุพรรบุรี และจังหวัดราชบุรี  คุณธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

                การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

 

 1. ประสานงาน 20 พ.ย. 53  ติดต่อหน่วยงาน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน  ศตส.ภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อปพร.เขต๒สุพรรณบุรี อปพร.จ.ราชบุรี  เพื่อประสานความร่วมมือ และของบประมาณในการช่วยเหลือ
 2. 26 พ.ย. 53  ประสานงานไปยัง ต.บ่อดาน  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา ซึ่งให้นายปรีชา  เจ้าของบ้านผู้ขอความช่วยเหลือ ต้องการหรือให้ช่วยเหลือประการใดบ้าง  ผลปรากฎว่า  บ้านที่ถูกพายุพัดเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้   จึงติดต่อไปยังญาติของนายปรีชา  และญาติได้ให้พื้นที่สร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่นายปรีชาและพี่สาวได้อาศัยอยู่  คณะทำงานจึงได้วางแผนสร้างบ้านหลังใหม่ให้
 3. 28 พ.ย. 53  เตรียมจัดงานถวายพระพร และมอบโล่ห์พ่อดีเด่นแก่ชาวบ้าน อ.บ่อดาน  โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งให้นายปรีชาไปจัดทำโครงสร้าง และจัดหาวัสดุในการสร้างบ้าน
 4. 1 ธ.ค. 53  คณะทำงาน ประกอบด้วย  อ.บัณฑร  อ่อนดำ   อ.มณเฑียร สอดเนื่อง  นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ทีมงาน อปพร.จ.ราชบุรี  และ อ.พิชยภรณ์  อภิโชคนิธิฉัตร์  รวม 15 ชีวิต เพื่อตรวจสอบความเสียหายช่วยชาวบ้านซ่อมแซมหลังคา  และสร้างบ้านหลังใหม่ให้นายปรีชา 
 5. 2 ธ.ค. 53   ร่วมกันสร้างบ้านให้นายปรีชา   และช่วงเย็นได้มอบบ้านให้นายปรีชา และครอบครัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  มอบโล่ห์พ่อดีเด่นให้กับชาวบ้านอ.บ่อดานที่ทำความดีและอดทนเพื่อครอบครัวและลูกจำนวน 5 ท่าน  หลังจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา
 6. 3 ธ.ค. 53  เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 

สรุปค่าใช้จ่าย

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

งบประมาณ

  ๒๖ ตุลาคม 2553

-กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ ต.เริงราง  จ.สระบุรี

         ค่าอาหารคณะทำงาน

         ค่าพาหนะ(น้ำมัน)

         ค่าประสานงาน

         ค่าวัสดุและอุปกรณ์

๑๕๐,๐๐๐บาท

 

รวมค่าใช้จ่ายที่ ต.เริงราง

๑๕๐,๐๐๐บาท

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

งบประมาณ

  6 -30 พฤศจิกายน 2553

-กิจกรรมสร้างและซ่อมแซมบ้านที่ ต.บ่อดาน  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา

         ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน

         ค่าวัสดุในการก่อสร้างเบื้องต้น

 

  1-3 ธันวาคม 2553

-กิจกรรมสร้างและซ่อมแซมบ้านที่ ต.บ่อดาน  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา

          ค่าพาหนะในการเดินทาง

          ค่าอาหาร 3มื้อ 3วัน

          ค่าวัสดุก่อสร้าง

          ค่าเช่าอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

          ค่าประสานงาน

 

 

รวมค่าใช้จ่ายที่ อ.สทิงพระ  จ.สงขลา

65,000บาท

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ศตส.ภาคประชาชน
 2. ลื่อชุมชนแห่งชาติ
 3. อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
 4. สภ.เขาดิน  อ.โพธาราม
 5. กลุ่มนางฟ้าใจดี
 6. สโมสรกู๊ดทีม(Goodteam)
 7. สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
 8. ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม(นำโดย นายมณเฑียร สอดเนื่อง)
 9. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
 10. ศูนย์คุณธรรมบ้านบ่อมะกรูด
 11. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี(RC Shop)
 12. สำนักงาน ปภ.จ.สุพรรณบุรี สำนักงานปภ.จ.นครปฐม สำนักงานปภ.จ.ราชบุรี

 

 

ลงชื่อ..................................................... ผู้ดำเนินงานโครงการ

                                                            (นายธัมมสัญญ์   อุ่มเอิบ)