1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คำขวัญจังหวัดราชบุรี คำขวัญอำเภอโพธาราม และคำขวัญบ้านบ่อมะกรูด

คำขวัญจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม          คนงามบ้านโป่ง
เมืองโอ่งมังกร              วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม                 ตลาดน้ำดำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน  ย่านยี่สกปลาดี
 
คำขวัญอำเภอโพธาราม

"คนสวยโพธาราม   งดงามน้ำใจ
ค่ายหลวงบ้านไร่     หนังใหญ่วัดขนอน
ที่นอนนุ่มชั้นนำ       ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน
งามตุ๊กตาน่าพิศ      จิตกรรมฝาผนัง"

คำขวัญบ้านบ่อมะกรูด

"วิถีลาวเวียง               พอเพียงเศรษฐกิจ
เกษตรปลอดสารพิษ รักสิทธิ์จิตประชาธิปไตย"
 
วิสัยทัศน์

กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณธรรม เกิดการออม มีสุขภาพดี มีสวัสดิการ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
.