1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เยาวชนสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูดบำเพ็ญประโยชน์ชุมชน

เยาวชนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด
บำเพ็ญประโยชน์ชุมชน


"เยาวชนคุณธรรมสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด และ ตำบลบ้านฆ้อง"
รวมพลังสร้างเสริม คุณธรรม-จริธรรม ด้วยการปฏิบัติภารกิจบำเพ็ญประโยชน์

ในวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาด้วยการทำความสะอาดสาธารณสถานทุกแห่งในบ้านบ่อมะกรูดในภาพรวมพลังจัดการหญ้าหน้าศาลเจ้าพ่อหลวงราม
ด้วยการเก็บกวาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้อมทั้งจัดเก็บขยะ เก็บใบไม้ หญ้า
ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย โดยมี นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานกลุ่มเยาวชนและ .ด.ช.อุกกฤษฎ์ นาคกร เลขานุการส่วนตัว ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้ดูแล และ
เลี้ยงอาหาร พร้อมทั้ง การเปิดประชุม ประจำสัปดาห์ให้เกิดเวที เรียนรู้เยาวชน
เหมือนๆ ทุกอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2550 ... ..ณ บ้านบ่อมะกรูด