1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด

      


     
   เยี่ยมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวชุมชนบ้านบ่อมะกรูด


**********************

คลิ๊กชมครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ คณะกรรมการ
ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 ***********************

วิจัยข้าวราชบุรีเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด
เตือนภัยเพลี้ยกระโดดและศัตรูข้าว

       

        นายศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีวิจัยข้าวราชบุรี เยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด ในฐานะเป็นชุมชนทั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดี ปลาร้าปลอดสาร และกลุ่มชาวนาบ้านบ่อมะกรูด เพื่อเตือนภัยจากศัตรูข้าว ตั้งแต่เพลี้ยกระโดด และศัตรูข้าวอื่นๆ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาได้รู้ พร้อมกับแนะนำพันธ์ข้าว ทำการเพาะปลูกเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาการปลูกข้าวนาปี นาปลัง โดยมีนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด เป็นตัวแทนต้อนรับ และรับเอกสาร ซีดี แจกจ่ายเกษตรกรทำนาข้าว ต้องขอขอบคุณ ท่านศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีวิจัยข้าวราชบุรี เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรี รายงาน

"สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด"
ร่วมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีอบรมแปรรูปข้าว

        
        
        
        

         กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด โดยคณะกรรมการ๔๐ท่านนำโดย นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการฯ ประสานงานร่วมกับ นายศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีวิจัยข้าวราชบุรี และคณะวิทยากรจำนวน๔ท่านโดยการสนับสนุนของนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เปิดอบรมการแปรรูปจากข้าว เพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้อย้างมั่นคง ซึ่งมีทั้งการทำขนมเปียกปูน ขนมข้าวจ้าวแก้ว เป็นอย่างครึกครื้นและอิ่มอร่อยกับการชิมขนมที่มีประโยชน์จากข้าว พร้อมกับได้รับคำแนะนำการผลิตพันธุ์ข้าว จากศรัตรูพืช จากเพลี้ยกระโดด และแนวทางการรักษา เป็นความเข้าใจของกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักฯ ผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณ ท่านศิรศักดิ์ ฤทธิชัย และคณะที่ให้ความรู้สู่ชุมชน และยังมอบอุปกรณ์ให้กับโครงการ๑๑รายการ เพื่อใช้สอยในการทำอาหารแปรรูปจากข้าว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรีรายงาน

                         

"สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด"
ร่วมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีอบรมแปรรูปข้าว

        
        
        
        

         กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด โดยคณะกรรมการ๔๐ท่านนำโดย นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการฯ ประสานงานร่วมกับ นายศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีวิจัยข้าวราชบุรี และคณะวิทยากรจำนวน๔ท่านโดยการสนับสนุนของนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เปิดอบรมการแปรรูปจากข้าว เพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้อย้างมั่นคง ซึ่งมีทั้งการทำขนมเปียกปูน ขนมข้าวจ้าวแก้ว เป็นอย่างครึกครื้นและอิ่มอร่อยกับการชิมขนมที่มีประโยชน์จากข้าว พร้อมกับได้รับคำแนะนำการผลิตพันธุ์ข้าว จากศรัตรูพืช จากเพลี้ยกระโดด และแนวทางการรักษา เป็นความเข้าใจของกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักฯ ผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณ ท่านศิรศักดิ์ ฤทธิชัย และคณะที่ให้ความรู้สู่ชุมชน และยังมอบอุปกรณ์ให้กับโครงการ๑๑รายการ เพื่อใช้สอยในการทำอาหารแปรรูปจากข้าว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนศูนย์ราชบุรีรายงาน