1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ไม่พึ่งพาห้างต่างชาติ


บ้านบ่อมะกรูด
สนับสนุน กินของไทย ใช้ของไทย ส่งเสริมคนไทยไม่ซื้อสินค้า
ห้างต่างชาติ เพราะเราถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด แผนของเราคือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนของเรา สู้กับอิทธิพลทางการค้า"ห้างต่างชาติ"
ที่กำลังทำลายธุรกิจค้าปลีกค้าย่อย วิถีพอเพียง   เป็นเจ้าของทรัพยากรทุกระดับ
ทำลายระบบการค้าแบบไทยๆเปิดสาขาด้วยกำลังซื้อคนไทยบริโภค 24 ชั่วโมง

มุ่งเน้นกอบโกยระบบการเงินและผลผลิตที่ไม่เป็นธรรม วันนี้ไทยทุกคนต้องสู้ ๆ