1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สำนักข่าวราชบุรี

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี

นายกสมาคม/สื่อโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าวช่อง 3 (อ.ส.ม.ท) ผู้สื่อข่าว ททบ.5

นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม (นายกสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี) นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ (นายกสมาคม

42 หมู่ 7 ต.ดอนกรวย นักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี)

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 11/4 หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

โทร.032-254325,089-8203535,081-4063035 fax 032-326926 โทร.032-324010 , 081-8580718

นายธีระ เหลือทรัพย์สิน(นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี) ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

119 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ต. โพธาราม อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

F.032-347704 ,081-9114209 โทร. 032-326016 , 350041

ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ผู้สื่อข่าว ช่อง 9

นายสุนันท์ โอชะขจร นายพันธุ์ แก้วนุ้ย

57/3 หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก 28 หมู่ 4 ต.อ่างทอง

อ.เมือง ฯ จ.ราชบุรี 70000 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000

โทร.032-373329/081-8575440 โทร.032-300061, 081-8589190

ผู้สื่อข่าว ไอทีวี

นายปรีชา ศรีนวลจันทร์ นางสาวสายชล ศรีนวลจันทร์

57/2 หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองฯจ.ราชบุรี 70000 57/3 หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองฯจ.ราชบุรี 70000

081-7363282 โทร.081-9435119 , 032-373329

เคเบิ้ลทีวี

UBC. Channel 7

นายสมศักดิ์ สุกเกลี้ยง

91 หมู่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

โทร. 032-358296 , โทรสาร 032-358084

081-4257166 โทร.081-9435119 ,086-0063740

.ราชบุรีเคเบิ้ลทีวี RC.TV. บ.หัวช้างเอ็นเตอร์เทนเมน จำกัด(HCTV.)

นางประภาพรรณ โรจนสุวรพงศ์(081-7637064) นางสุมารยาท จันทรวงศ์ (บุญชัย 081-4026151)

32/28 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง (บอย 089-6160111) 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-310262

อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000(ไก่ 089-5467233) Fax.- 310397 วัฒนา อ่วมเนตร 085-8083253

โทร.032-315065 Fax032- 314517 (นายทศพล แก้วทิมา-ฝ่ายข่าว 032-350438 )

รวบรวม โดย...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-6016,0-3235-0041 มท.61761(12ธ.ค.50)

 

พลังชน , ยอดแหลมนิวส

 

ผู้สื่อข่าว ช่อง 11

 

ผู้สื่อข่าว เนชั่นทีวี ช่อง 8

-2-

หนังสือพิมพ์

17ASTV NEWS1 ไทยรัฐ ราชบุรี

นายกันหา สร้อยน้ำ นายปิยะ วงษ์ไพศาล

ศูนย์ประสานสมาชิกชมรมสื่อมวลชนราชบุรี 81 /9 โรงพิมพ์ก้าวหน้า ถ.คฑาธร

ริมถนนรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 อ.เมืองฯ ราชบุรี 70000

032-314986, 081-6421015 ,087-9777638 โทร. 081- 9954695

เดลินิวส์ ราชบุรี ไทยโพสต์ ราชบุรี /ไทยพัฒนา

นายเสฐียรพงศ์ ศุภชัยศิริเรือง นายสุพรชัย ลิ้มคุณธรรมโม

ปั้มน้ำมันเอสโซ่อวยพรบริการ 268 หมู่ 7 ต.ดอนกรวย

41 หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โทร. 032-261444-5 081-8481839 โทร. 032-254325, 361460,081-8803677

นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ(ก้าวหน้า,ราชบุรีนิวส์,เสรีนิวส์) นายนิพนธ์ จำปาขอม (ไทยโพสต์)

69 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 300/34 มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

โทร. 081-4221402 032-304093,081-8501724 ,083-0361030

สายกลางราชบุรี ข่าวสด

นายสมควร สุทธิชัย น.ส.วิจิตรา เนตรอุบล

17 หมู่ 3 ต. คุ้งกระถิน 87/7 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 081-8565335

032—325038,326799 081-3849781 032—312662,322762

มติชน ราชบุรี วัฏจักร

นายวันชัย พิทักษ์พันธุ์ราช นายคะนอง ทรัพย์ประเสริฐ

84-86 ถ.วรเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 089-7400144

อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 032-323872 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 032-324046,337302

สยามรัฐ-ข่าวสด

นายดุสิต ลิมปวัฒนากร นายรังสี ลิปิโชติกุล –ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ 214/6 ถ.รถไฟ

124/2 หมู่บ้านทิพย์นิเวศน์1 ถ.เสือป่า อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี โทร.086-6112383 , 087-8313747

อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 นายประทีป อยู่แช่ม 214/6 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.ราชบุรี

032-322816 081-4408021 081-2905506 086-3607896 / 086-4198929

สยามกีฬารายวัน – ศรีสยาม

นายปฐมพร เจียสกุล นายชนาธิป ไชยแสงสาโรจน์

145/116 ม. 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 20/31 ถนนอุดมสิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

โทร. 081- 6232257(ตลาดศรีเมือง โทร. 032-338250 จ. ราชบุรี 086-5555897

Fax 032-326437)

รวบรวม โดย...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-6016,0-3235-0041 มท.61761(12 ธ.ค.50)

 

ชนาธิปนิว

-3-

หนังสือพิมพ์ (ท้องถิ่น)

ก้าวหน้า ราชบุรีนิวส์

นายเฉลิมศักดิ์ จงเจริญ (บก.) 081-9424114 นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ (บก.)

81/9 ถ.คฑาธร 11/4 หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก

อ.เมือง ฯ จ.ราชบุรี 70000 085-1860598 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000

032-338940,F323948 คุณธันวาฯ089-9165791 032-324010,081-8580718

ข่าวภาค 7 หลักเมืองราช

นายเกษม แก้วบริสุทธิ์(บก.) (บก.) 120/21-22 หมู่ 6

6/6ซอย 2 ถ.เขางู อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 ซ.วัดกำแพงเหนือ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม

032-338953 , 081-986-2773 จ. ราชบุรี 70120 032-234121 โทร.085-1798130

สู่ชนบท ไทยรักษ์

นายนาวี กมลพันธ์ทิพย์ (บก.) นายสุรชัย วัจนมาธูร (บก.)

86/2 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม 7/7 ถ.ราษฏรยินดี ซอย 1 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000

จ.ราชบุรี 70120 F032-233340 ,081-8562781 032-322897 , 089-9152274

สยามนิวส์ ไทยพัฒนา

นายประดิษฐ์ อุนทโชติ นายรัตนชัย คืนประเสริฐ

89หมู่ 3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ส.รัตนการพิมพ์ ท่ารถ บขส.78

อ.เมือง ฯ จ.ราชบุรี 70000 อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

032-316505 032-253823, 081-6330478 089-2595979

ทางด่วนธุรกิจ บ้านเมืองนิวส์

นายกรรณพล ฉวีศักดิ์ นายสุพจน์ วรสหวัฒน์

135/35 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ 200/28 หมู่บ้านโพธารามเมืองใหม่

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 085-8369211 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 087-4115955

จักรีราช หลักเมือง

นางสาวสิริยากร จิรภัทรากร นายไพโรจน์ มหัทธนธรรม (บก.)

124/2 หมู่บ้านทิพย์นิเวศน์1 ถ.เสือป่า 10/1 ม.3 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 700000 032-315-275 ,081-5578536

032-322816, 081-4408021, 081-2905506 (ปาริชาติ 086-5067224)

กระแสข่าว พลังชน (บก.)

นายบุญมาก แพร่ด่าน นายสุรินทร์ พิทักษ์ภากร

1 หมู่ 1 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร. 110/1 ถนนแสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

089-2560900 ,081-1636378 โทร.032-211417, F.200447 ,0818412992

รวบรวม โดย...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-6016,0-3235-0041 มท.61761(12 ธ.ค.50)

 

นายศักดิ์ชาติ อนุชา

-4-

ศูนย์พระอาทิตย์ มติธรรม

ศูนย์ประสานงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี นายมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ (บก.)

ใกล้ดับเพลิง ริมถนนรถไฟ เมืองราชบุรี 20/12 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง

032-314986 อ.เมือง ฯ จ.ราชบุรี 70000

032-310508 081-9436707 แฟกซ์032-324047

บ้านโป่งนิวส์

นายทศพล แก้วทิมา (บก.) นายวิเชียร สระเสียงดี (บก.)

85/23 ซ.เลิศฤทธิ์ (ตรงข้ามโรงพยาบาลสองตา) 111 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง

ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70100

F 032-350438/081-2943350 032-344630,302055

เจาะประเด็นข่าว-ข่าวสด ประชาไทนิวส์

นายดุสิต ลิมปวัฒนากร (บก.) นายวิโรจน์ แย้มพลาย(บก.)

124/2 หมู่บ้านทิพย์นิเวศน์1 ถ.เสือป่า ประธานชมรมคนทำข่าวจังหวัดราชบุรี

อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 177/2 หมู่ 3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ

โทร. 032-322816 081-4408021 081-2905506 จ.ราชบุรี 70140 โทร. 081-7033526

เสียงปวงชนชาวไท นสพ. NEWS POLICE ข่าวตำรวจ

นายมนต์ชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ (บก.) นายบุญชัย ปันธิโก

สำนักงานเลขที่ 75 หมู่ 15 ถนนทรงพล 34 หมู่ 9 ต.ดอนตะโก

ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000

โทร. 032 – 317458 089-4147333 โทร. 086-0595709

คอมมานโด เสียงประชาชน

นายมีชัย กุลทวีเกียรติชัย นายวันชาติ ศิริลักษณ์ (บก.)

21 ซอยเชาว์อุทิศ ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง 184 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี 70110 โทร.081-1988447 โทร. 081-4224326

ประชาชนนิวส์ พิมพ์ไทย/แนวหน้า

นางกรรณิการ์ สีทอง(บก.) 089-9100642 นายจิรวุฒิ เทียมแท้ 65 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมือง

ศูนย์รวมข่าว 147 หมู่ 6 ต.อ่างทอง จ.ราชบุรี โทร.032-319660 /084-0468086

อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-352441 นายสุพจน์ วรสหวัฒน์ โทร. 085-1822004

เสรีนิวส์

นายบุญมั่น เกตุแก้ว (บก.) นายราเชน สังข์เพชร (บก.)

166/22 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก 147 ม.9 บ้านโรสการ์เด้นท์ซิตี้ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี

อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.081-0102061 โทร. 081-0176640/032-315751

รวบรวม โดย...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-6016,0-3235-0041 มท.61761(12ธค

 

หลักชัยนิวส

 

บริษัท สำนักข่าว ดับเบิลยูทีเอ็น เวสเทิร์นนิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด