1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ทำเนียบศูนย์เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด

ทำเนียบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ป้องกันยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร

O     ชุมชน

ชุมชนกองขยะ                                                                              

ชุมชนดารุ้ลนาซีฮะห์                                                                        

ชุมชนเพชรคลองจั่น                                                                        

ชุมชนโรงน้ำแข็ง                                                                            

ชุมชนลำมดตะนอยสร้างสรรค์                                                             

ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา                                                                

O   สถานศึกษา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย                                                       

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล                                         

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย                                                                

ศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)                                   

ศูนย์จิตสังคมบำบัดราชดำริ                                                              

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง                                                  

ภาคกลาง

ชุมชน

เครือข่ายชุมชนวัดหนองปลิง จ.กาญจนบุรี                                                

ชุมชนตำบลหนองประดู่  จ.กาญจนบุรี                                                    

ชุมชนบ้านหนองสระ  จ.กาญจนบุรี                                                        

บ้านคลองจรเข้น้อย  จ.กาญจนบุรี                                                        

บ้านคลองตะเคียน  จ.ฉะเชิงเทรา                                                        

บ้านบึงตาป๊อ  จ.ฉะเชิงเทรา                                                              

บ้านปรือวาย  จ.ฉะเชิงเทรา                                                                

บ้านลำมหาชัย จ.ฉะเชิงเทรา                                                              

บ้านหนองว่านเหลือง  จ.ฉะเชิงเทรา                                                     

บ้านหนองปรือ  จ.ฉะเชิงเทรา                                                           

บ้านหนองยายแจ่ม  จ.ฉะเชิงเทรา                                                       

บ้านหน้าวัดเหนือ  จ.ฉะเชิงเทรา                                                        

บ้านห้วยแกะ  จ.ฉะเชิงเทรา                                                             

บ้านอู่ตะเภา  จ.ฉะเชิงเทรา                                                              

บ้านทรงธรรม  จ.ชลบุรี                                                                  

บ้านน้ำซับ  จ.ชลบุรี                                                                      

บ้านหนองไก่เถื่อน  จ.ชลบุรี                                                            

บ้านหนองไผ่  จ.ชลบุรี                                                                   

เครือข่ายชุมชนฯ ตำบลนางลือ อำเภอเมือง  จ.ชัยนาท                                

บ้านคลองพีด  จ.ตราด                                                                   

บ้านคลองแสง  จ.ตราด                                                                  

บ้านทุ่งไก่ดัก  จ.ตราด                                                                    

บ้านเนินดินแดง  จ.ตราด                                                                 

บ้านพรงจาก  จ.ตราด                                                                    

บ้านเล่าโล้  จ.ตราด                                                                       

ชุมชนสุเหร่าเขียว  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี                                            

ศูนย์ประสานงานต่อต้านยาเสพติดตำบลหนองปากโลง  จ.นครปฐม                 

ชุมชนคลองตะเคียน  จ.พระนครศรีอยุธยา                                             

ชุมชนบ้านหนองกลางดง  จ.ประจวบคีรีขันธ์                                           

คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบ้านแหลม  จ.เพชรบุรี                  

บ้านกระโหม  จ.ระยอง                                                                  

บ้านเขามะพูด  จ.ระยอง                                                                 

บ้านโขดกลาง  จ.ระยอง                                                                  

บ้านค่าย  จ.ระยอง                                                                       

บ้านเจ็ดลูกเนิน  จ.ระยอง                                                                

บ้านชากตาด้วง  จ.ระยอง                                                                

บ้านชากเล็ก  จ.ระยอง                                                                   

บ้านทุ่งต้นเลียบ  จ.ระยอง                                                               

บ้านหนองบัว  จ.ระยอง                                                                  

บ้านหนองเสม็ดแดง  จ.ระยอง                                                          

บ้านหนองปรือ  จ.ระยอง                                                                

บ้านหินโค่ง (ชากตาหมื่น) จ.ระยอง                                                    

บ้านแหลมเหียง  จ.ระยอง                                                               

บ้านหัวชวด  จ.ระยอง                                                                    

เครือข่ายชุมชนบ้านฆ้องรวมมิตร  จ.ราชบุรี                                           

เครือข่ายชุมชนบ้านบ่อหวี  จ.ราชบุรี                                                    

เครือข่ายศูนย์องค์กรชุมชนตำบลทุ่งหลวง  จ.ราชบุรี                                 

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด  จ.ราชบุรี                                                         

เครือข่ายตำบลบางคู้  จ.ลพบุรี                                                          

ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองฯ จ.สมุทรปราการ                  

เครือข่ายตำบลหนองนกไข่ จ.สมุทรสาคร                                              

เครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติดตำบลแซร์ออ จ.สระแก้ว                            

ชุมชนตำบลทัพราช  จ.สระแก้ว                                                          

ชุมชนบ้านชะไว  จ.สระแก้ว                                                              

สถานประกอบการ

บริษัทไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา                                    

บริษัทเทพผดุงพร มะพร้าวจำกัด จ.นครปฐม                                          

บริษัทยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด จ.ระยอง                                              

บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง                                     

ศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดหนองสามพราน จ.กาญจนบุรี                             

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครปฐม                                     

โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง                                                        

ภาคเหนือ

ชุมชน

ชุมชนบ้านหนองหอยเก่า จ.เชียงใหม่                                                      

ตำบลแม่ตาว จ.ตาก                                                                       

ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน                                                                

ชุมชนบ้านลอ จ.พะเยา                                                                    

ตำบลวัดขวาง จ.พิจิตร                                                                     

ุมชนนาแส่ง จ.ลำปาง                                                                     

สถานศึกษา

โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จ.กำแพงเพชร                                 

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่                                                   

โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม จ.นครสวรรค์                                                

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จ.นครสวรรค์                                               

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา                                                       

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก                                                    

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่                                                      

โรงเรียนห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน                                                

โรงเรียนประชาราชวิทยา จ.ลำปาง                                                     

O   สถานประกอบการ

บริษัท บุญทิพย์ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด จ.เชียงราย                                    

บริษัท จอร์จ เจนเซน(ประเทศไทย) จำกัด จ.เชียงใหม่                             

บริษัท ธนภักดี จำกัด จ.เชียงใหม่                                                      

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก                             

บริษัท มิ่งเมือง จำกัด จ.นครสวรรค์                                                   

หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 จ.พะเยา                                                

บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ จ.พิษณุโลก                                                     

บริษัท แปซิฟิคไบโอเทค จำกัด จ.เพชรบูรณ์                                          

หจก. ดี.ซี.มาร์เก็ตติ้ง สาขาแพร่ จ.แพร่                                               

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด จ.ลำปาง                                 

บริษัท เค.อี.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน                                         

บริษัทดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด                  

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (สนามบินสุโขทัย)  จ.สุโขทัย                          

บริษัท อุทัย บางกอกรับเบอร์ จำกัด จ.อุทัยธานี                                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชุมชน

บ้านเสียว จ.ขอนแก่น                                                                      

บ้านโพนทอง ม.2 จ.ชัยภูมิ                                                               

บ้านโพนทอง ม.12 จ.ชัยภูมิ                                                             

บ้านชะโงม จ.นครพนม                                                                    

บ้านโนนเจดีย์ จ.นครราชสีมา                                                             

บ้านโนนเจดีย์พัฒนา จ.นครราชสีมา                                                      

บ้านดงยาง จ.บุรีรัมย์                                                                      

บ้านโนนเห็ดไค จ.บุรีรัมย์                                                                 

บ้านหัวหนอง จ.บุรีรัมย์                                                                   

บ้านหนองตาเข้ม จ.บุรีรัมย์                                                              

ชุมชนโพธิ์ศรี จ.มหาสารคาม                                                             

ชุมชนส่องเหนือ จ.มหาสารคาม                                                          

บ้านจอกขวาง จ.มหาสารคาม                                                            

เครือข่ายชุมชนบ้านร่มเย็น จ.ยโสธร                                                    

บ้านขั้นไดใหญ่ ม.1 จ.ยโสธร                                                           

บ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 จ.ยโสธร                                                           

ศูนย์เสริมสร้างพลังชุมชนฯ บ้านคุ้ม จ.ยโสธร                                          

เครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.เชียงคาน จ.เลย                           

บ้านบุฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย                                                             

กลุ่มเยาวชนพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมบ้านคำเนียม จ.ศรีสะเกษ                     

บ้านอินทร์แปลง จ.สกลนคร                                                             

บ้านหนองสมบูรณ์ จ.สุรินทร์                                                            

เครือข่ายการมีส่วนร่วมพหุภาคีฯ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู                            

เครือข่ายลำภู จ.หนองบัวลำภู                                                           

ชุมชนวัดศิริธรรมพัฒนา-บ้านโชคชัย จ.หนองบัวลำภู                                  

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี                     

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี                                      

บ้านภูเงิน จ.อุดรธานี                                                                     

บ้านสวนมอญ จ.อุดรธานี                                                                

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งฯ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี                                    

ชุมชนบ้านบุเปือย จ.อุบลราชธานี                                                       

บ้านแก้งเกลี้ยง จ.อุบลราชธานี                                                          

บ้านบุ่งซวย  จ.อุบลราชธานี                                                             

บ้านโคกเจริญ จ.อำนาจเจริญ                                                            

ภาคใต้

ชุมชน

ศูนย์ประสานงานยาเสพติด ต.ห้วยน้ำขาว จ.กระบี่                                     

ชุมชนสภาลานวัดตะโหมด จ.พัทลุง                                                       

บ้านสวนโหนด จ.พัทลุง                                                                    

ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูฯ

โครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ จ.ชุมพร                                                       

โรงพยาบาลศรีบรรพต จ.พัทลุง                                                          

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดารุลอีมาน จ.ยะลา                               

ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านเมตตา จ.สตูล