1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อปพร.ช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรี

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
อปพร.จ.ราชบุรี ศูนย์อปพร.เขต๒สพ.
ชมรมอปพร.  อปพร.หนองจอก  กทม.
เทศบาลโพธาราม ช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรี
     
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และประธานชมรมอปพร.ระดับชาติ นำทัพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย คณะผอ.ณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี นำโดยนายประมวล โพธิ์หล้า นายถนอม ศรีจันทร์ นายมณเฑียร แก้วพลอย คณะที่๒คณะเทศบาลเมืองโพธาราม นายกสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีทม.โพธาราม นางอังคณา ลี้โชติกุล นายดำรงศักดิ์ ทารการ คณะที่๓ นายเฉลิมชน คงสมใจ อปพร.หนองจอก กทม. คณะที่๔ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ อปพร.กรับใหญ่พร้อมครัวอาหารเคลื่อนที่ คณะที่๕ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อปพร.เทศบาลบ้านฆ้อง นำครัวเคลื่อนที่สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูดตั้งโรงครัวเลี้ยง๓ตำบล คณะที่๖ คณะนายชัยพร บำรุงพงษ์ อปพร.ดำเนินสะดวก คณะที่๗ คณะนายอุทัย แสงนุ่ม อปพร.ตำบลดอนใหญ่ คณะที่๘ คณะอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง นางกัลยา หลวงวิเศษ คณะที่๙อปพร.เทศบาลตำบลเขางูนำโดย อปพร.นัฐนา กลิ่นสุขและสังเวียน วิจิตรานนท์ และทัพอปพร.๑๐๐กว่าชีวิต นำถุงยังชีพ๖๐๐ถุง ข้าวสาร-อาหารแห้ง ยาแก้เท้าเปื่อย ยากันยุงน้ำ ครัวอาหารประมาณ ๕,๐๐กล่อง น้ำดื่ม ตลอดจนปัจจัยผ้าห่ม เสื้อผ้า และข้าวสาร ๑๕คันรถ ช่วยพี่น้องตำบลบางเตย ตำบลบางพรวน และตำบลบางแตน โดยตั้งกองอำนวยการที่หมู่ที่๑ ตำบลบางเตย เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่ที่๑ ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน