1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อปพร.๗วันพระสังฆราช

อปพร.จังหวัดราชบุรี/กองทุนแม่ฯ บ่อมะกรูด
อุโบสถ/พระภิกษุวัดดอนใหญ่ ร่วมจัดงานพิธี
๗วันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดและประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี กำนันตำบลดอนใหญ่ และชาวบ้านคำบลดอนใหญ่ และบ้านบ่อมะกรูด จัดสวดมนต์๗วันให้กับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ครบ ๗วัน โดยการประสานงานของนายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อำเภอบางแพ เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน