1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สวัสดิการอปพร.

อาลัยไพศาล อินทราวัตร์
อปพร.ดอนใหญ่เสียชีวิต

      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.ตั้งกองเกียรติยศและคารวะศพ อปพร.ไพศาล อินทราวัตร์ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นอบต.ดอนใหญ่ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่ตำบลดอนใหญ่ เป็นการช่วยงานศพ การอาลัยต่อพ่อแม่ การคารวะศพอย่างสมเกียรติเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาฌาปนกิจศพวัดดอนใหญ่ สำนักข่าวสื่อชุมชน รายงานมังกร๑นำกำลังตั้งกองเกียรติยศ
ศพคุณแม่ นุ้ย ทิมทอง วัดท่ายาง

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ คุณแม่ นุ้ย ทิมทอง อายุ๗๔ปี เป็นมารดาของ อปพร.อบต.ยางหัก ชื่อ นางสำเนียง สว่างจิต และนายประเทือง สว่างจิต เป็นการสูญเสียคุณแม่อย่างไม่มีวันกลับ อปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพเคารพศพและเป็นการให้กำลังใจ ในฐานะเลือดอปพร.เดียวกัน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน

กองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี
คารวะศพ   นางจิ้น  พัฒนบวรศักดิ์

      กองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และ๕ทหารเสือ นายอุทัย แสงนุ่ม นายชัยพร บำรุงพงษ์ นายดำรงศักดิ์ ทารการ นายอำนาจ แสวงทอง และนางกัลยา หลวงวิเศษ ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ นางจิ้น พัฒนบวรศักดิ์ ภรรยาของ อปพร.สุธรรม พัฒนบวรศักดิ์ อปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่เสียชีวิตอย่างสงบ เป็นการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอปพร.ด้วยกัน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อาลัยอปพร.ชอบ พงไพร
มังกร๑ ตั้งกองเคารพศพ
    
นายชอบ พงไพร อปพร.เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเขตท้องถิ่นตนเอง เป็นอปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนวาระสุดท้าย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำโดยมังกร๑ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำกำลังอปพร.ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพเพื่อยกย่องความดี ความเสียสละ ให้กับผู้เสียชีวิต ของให้ อปพร.ชอบ พงไพร จงสู่สุขคติ พวกเราขอไว้อาลัย และจะปฏิบัติหน้าที่สืบสานต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชน รายงาน

มังกร๑นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรี
เคารพศพนายสาธิต ทับทิมดี
    นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ระหัส มังกร๑ นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรี เคารพศพ และตั้งกองเกียรติยศ ให้กับนายสาธิต ทับทิมดี อปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เสียชิวิตด้วยอุบัติเหตุ โดยมอบเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท ให้กับนางจำรัส ทับทิมดี ผู้เป็นมารดา โดยนางจำรัส ทับทิมดี ยังเป็นอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่งด้วย เป็นการสูญเสียอปพร.คนสำคัญ อปพร.ราชบุรี ขอยกย่องความดี ความเสียสละ และแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาวัดปลักแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.comรายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำกำลังอปพร.
คารวะศพ คุณแม่  พร  ฉิมหาพาลี     
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"  Club Coordination Centre and Learning Center on the Prevention and Mitigation และเป็นประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมกับตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ คุณแม่พร ฉิมหาพาลี อายุ ๘๔ปี ซึ่งเป็นคุณแม่ของ นายบุยเทียม ฉิมหาพาลี อปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านหน้าตลาด เป็นการแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยให้กับเพื่อนๆอปพร.ที่สูญเสียบรรพบุรุษ เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หน้าตลาดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี