1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

เปิดป้ายอปพร.จังหวัดราชบุรีอรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผอ.ณรงค์ กล่อมใจ เปิดป้ายศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ
อปพร.จังหวัดราชบุรี๑๐-๑๐-๕๖

     นายอรรรพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ประธานอปพร.จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี กรรมการจากกทม.๓ท่าน พร้อมกับที่ปรึกษา นายจิพัฒน์ พรมสุวรรณ์ นางชนันชิดา เกษตรสิน นางสิริพิน ทิพย์รภัสตุล นายชลัช จิรมติ โดยมีเจ้าหน้าที่อปพร.กลาง เดินทางมาที่ศรช.บ้านบ่อมะกรูด เพื่อเป็นเกียรติเปิดป้ายศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการอปพร.จังหวัดราชบุรี ยังความยินดีของอปพร.จังหวัดราชบุรี และมอบประกาศเกียรติคุณให้ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นายสายรุ้ง โสภา และมูลนิธิสาธารณกุศลธรรมสถาน (สว่างราชบุรี) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนงานอปพร.จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการ "ศูนย์ประสานงานและศูนย์ปฏิบัติการอปพร.จังหวัดราชบุรี เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน