1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดคือวิทยากรครู ข.

สองอสม.ครูข.ดีเด่นหมู่บ้านบ่อมะกรูด
คึกคักอบรมอสม.ที่
"วัดเขาช่องพราน"

      หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ สาขาการป้องกันเอดส์ในชุมชน ทั้ง๒ท่านเป็นครูข.ของสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ร่วมเป้นวิทยากรถอดด้ามให้กับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการลูกเสือจังหวัดราชบุรีปี๒๕๕๖ ในสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ซึ่งไพรัช มโนสารโสภณ สาธารณสุขอำเภอโพธาราม ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังหลักของอสม.โพธารามต่อไป เมื่อ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน