1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดแห่เทียนประจำพรรษา

อสม.บ้านบ่อมะกรูด นำทัพแห่เทียน
เข้าพรรษา๓วัดประเพณีม.ลาวเวียง


    
อสม.บ้านบ่อมะกรูด นำโดย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ นางเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า นางสาวเรไร ชุนเกษา นางสาววันเพ็ญ โสภา นางอ่ำ อุ่มเอิบ อสม.ชุมชน นำนักเรียน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีอาสา กุ่มอปพร. กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบล กลุ่มการเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแห่เทียนประจำพรรษา ๓วัดคือวัดบ่อมะกรูด วัดบ้านฆ้อง และวัดดีบอน อสม.จะเป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์ สืบสานตำนานประเพณีและวัฒนธรรมไทยตลอดกาล เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี