1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ราชบุรีสุขภาพพอเพียง

tammasan

อสม.บ้านบ่อมะกรูด  ร่วมนำ
สินค้าประกาศ วิสาหกิจชุมชน
งานราชบุรีสุขภาพพอเพียง56

 

 
      
หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ ร่วมกับ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า นำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของอสม.บ้านบ่อมะกรูด ร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคนราชบุรีสุขภาพพอเพียงของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบด้วย ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ กุนเชียงหมูอย่างดี น้ำพริกหลากชนิด และตุ๊กตา ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจาก นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด(นพ.สสจ.)ราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนพ.สสจ. นางนัทธมน ยิ้มแย้ม นายสีหชัย ขอเสงี่ยม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกๆท่าน โดยได้รับการสนับสนุนจากอสม.ทั้งจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ตลาดเมืองทองราชบุรี