1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กฐินเอื้ออาทร๓๓๐วัดณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร จังหวัดลำพูน

อภิมหากฐินเอื้ออาทร๓๓๐วัดเกิดขึ้นอัศจรรย์
มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณและกองทุนแม่ของ
แผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด/อปพร.จังหวัดราชบุรี
ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ทต.กรับใหญ่
ทอด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน

 
มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณ ผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๕ พ่อตัวอย่างจังหวัดราชบุรีปี๒๕๕๔ และประธานการจัดอภอมหากฐินเอื้ออาทร ๓๓๐วัด พร้อมด้วย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๕ นางพาวิณี สามัคคี สท.เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๓ นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๐ พร้อมด้วยคณะจากบ้านบ่อมะกรูด และชาวราชบุรี ทอดกฐินเอื้ออาทร๓๓๐วัด โดยวัดทั้งหมดนี้เป็นกฐินตกค้างทางภาคเหนือที่ไม่มีใครจอง คณะกรรมการกฐินเอื้ออาทรโดยการนำของ มหาวิจารณ์ เตียวสุวรรณ พร้อมคณะประสานงานร่วมกับพี่น้องจังหวัดลำพูนจัดทอดกฐินเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาร่วมกัน โดยทอดในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐น.ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน