1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมคลิปกิจกรรมชุมชน๒

ชมคลิปกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด๒
สนับสนุนโดย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

www.magrood.com และYouTube

 

คลิป มังกร๑นำDSIและเครือข่ายเยี่ยมบ้านบ่อหวี

คลิป อปพร.จังหวัดราชบุรีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเมือง

คลิป นักศึกษาป.ตรีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกสาขานครปฐมเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะอปพร.นครสวรรค์และกำแพงเพ็ชร เยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด

คลิป งานสงกรานต์ที่กรับใหญ่ ปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน

คลิป ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์๒๕๕๖

คลิป บันทึกมนต์ดำ

คลิป กลุ่มแม่บ้านดูงานผลิตหมูยอที่อุบลราชธานี

คลิป คณะอสม.ตราดศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะอปพร.ลาดหญ้ากาญจนบุรีศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะอปพร.เขารูปช้าง สงขลาศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสิลปากร ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะศึกษาดูงานทต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูนศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะทหารกำลังพลกองทัพบกศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะอบต.เมืองเดช อุบลราชธานี ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป คณะเทศบาลด่านสำโรง สมุทรปราการ รุ่นที่๑

คลิป คณะเทศบาลด่านสำโรง สมุทรปราการ รุ่นที่๒

คลิป คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษา วิจัยบ้านบ่อมะกรูด

คลิป ประชุมสัญจรยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง

คลิป ช้างเข้าบ้านธัมมสัญญ์

คลิป ประชุมความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน

คลิป แกนนำอบต.โคกหล่าม ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป แกนนำบึงบัว เขตลาดกระบัง ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

คลิป นายอำเภอนาโยง จังหวัดตรังศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด