1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สภาองค์กรชุมชนตำบลที่มหาชัย

สภาองค์กรชุมชน   ภาคตะวันตก
แจ้งผลเคลื่อน๗จังหวัดที่มหาชัย

    สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก โดย นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์ ผู้จัดการพอช.ภาคตะวันตก นายอุดม ไกรวัฒนุสรณ์ รองนายกอบจ.สมุทรสาคร นายเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานที่ประชุม นายสมพร อ่วมประทุม สพม.สมุทรสาคร นางสาววรรณา สีหาทัพ จนท.พอช.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ตัวแทนจากราชบุรี(ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์)นายมณเทียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ สุภิญญา น้อยนารถ สื่อสมุทรสาคร พร้อมกับตัวแทน๗จังหวัด ประชุมสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตกเรื่อง

3.1    แผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคตะวันตก

3.2    ความคืบหน้าโครงการจังหวัดนำร่องสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

3.3    โครงการทบทวนตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ระดับจังหวัด

3.4    เป้าหมายการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามตัวชี้วัด ปี 2556

3.5    หารือการจัดการระบบข้อมูลสภาองค์กรชุมชน

3.6    แนวทางการทำงานร่วมระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล กับ สภาพัฒนาการเมือง

4.1     พิจารณาแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคตะวันตก

4.2     พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพแกนนำ กลไก คลังสมองสภาองค์กรชุมชน จังหวัดละ 10 คน

เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ตึกอบจ.สมุทรสาคร สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน