1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ป.โท ม.ศิลปากร นำโดย ดร.กมล โพธิเย็น เยี่ยมบ่อมะกรูด


               

         ดร.กมล โพธิเย็น หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษาประมาณ 35 คนเดินทางเข้ามาเยี่ยมชุมชนบ้านบ่มะกรูด ซึ่งก็มีนายทองสุข ลาลาด ประ ธานชุมชนนายวินัย คงนะภา รองประธานชุมชน นางสาวเรไร ชุนเกษา ประธานอสม. นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสายใยรักแห่งครอบครัว นายกิตติธัช อุ่มเอิบ ประธานยาวชน นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นางสวรินทร์ กูดเพตรากรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน นางบุญธรรม เพ็งพิน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน นางสมคิด อ้อยหวาน อปพร.ชุมชน ให้การต้อนรับพร้อมกับเสวนาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมการก่อเกิดกลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มเกษตรชุมชน อย่างเต็มอิ่ม ในนามของตัวแทนหมู่บ้านนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด รับมอบพระพิฆเณศ 1 องค์ใว้ประ ดิษฐานในศรช.และกล่าวขอบคุณ ที่ให้บ้านบ่อมะกรูดเป็นต้นแบบการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด