1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

โรงเรียนอสม.บ้านบ่อมะกรูดรับศึกษาดูงาน

โรงเรียนอสม.บ้านบ่อมะกรูดหมู่๗
รับการศึกษา อสม. เกาะพลับพลา


        โรงเรียนอสม.บ้านบ่อมะกรูด โดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางสาวเรไร ชุนเกษา นายบุญธรรม เพ็งพิน นางอ่ำ อุ่มเอิบ และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อสม.เกาะพลับพลา โดยการนำของ นางสาวสมปอง ยังศิริ นางณัฐนา กลิ่นสุข นายสังเวียน วิจิตรานนท์ และคณะจำนวน ๑๒ท่าน มาศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดสาร การปลูกผักบนบ้านที่ไม่มีที่ดิน การปลูกสมุนไพร ปลูกสวนครัวรั้วกินได้ อย่างได้ผล การเลี้ยงหมูป่าจากธนาคารหมูป่าครบวงจร ต้องสอนจนค่ำมืดเพื่อเห็นวงจรวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแห่งนี้ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ พร้อมกับคุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเก่า เป็นวิทยากรประจำ และจะขยายงานการปฏิบัติการอสม.ในเขตรับผิดชอบ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับอสม.ทั้งประเทศ เราสัญญาจะทำให้ดีที่สุด ผลคณะศึกษาดูงานประทับใจ และจะนำไปปลูกผักปลอดสาร ผักสวนครัวรั้วกินได้ในทันที เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน