1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

(ร่าง)โครงการนำร่องประชาธิปไตยชุมชนสมุทรสงครามหน้า๒

คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ          จากตัวแทน 7 จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วย

  1. นายปรัตถกร    จันทร์ผา         จังหวัดนครปฐม
  2. นายพลสิทธิ์     แย้มเจริญกิจ    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  3. นายเอกชัย      เฮ้งเจริญสุข     จังหวัดสมุทรสาคร
  4. จ.ส.อ.สมศักดิ์   ศรีดวม           จังหวัดราชบุรี
  5. นายสมศักดิ์     สมบูรณ์          จังหวัดเพชรบุรี
  6. นายลำใย                            จังหวัดกาญจนบุรี
  7. นายนิคม         อู่อ่อน             จังหวัดสมุทรสงคราม