1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 4, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด มอบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง๑ไร่ปลูกผักปลอดสาร
     หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.บ้านบ่อมะกรูด มอบที่ดิน๑ไร่ให้อสม.บ้านบ่อมะกรูด ปลูกผักปลอดสารพิษ และการบริหารอย่างมีส่วนร่วมอสม.บ้านบ่อมะกรูด เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย นำมาเป็นกิจกรรมสุขภาพชุมชน และโครงการแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด