1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดมอบรถให้ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี              อสม.บ้านบ่อมะกรูด นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ชุมชน มอบรถม๊าสด้า BT50 หมายเลขทะเบียน ตว.9449 กทม. ราคา ๗๐๐,๐๐๐บาท ให้กับกิจการอปพร.จังหวัดราชบุรี และอปพร.เทศบาลบ้านฆ้อง เพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงงานวิทยุอปพร.บ้านบ่อมะกรูด