1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

สภาองค์กรชุมชนตำบลภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตำบลภาคตะวันตก
เปิดวงถกยกร่างแผน/ทบทวนตนเอง
รับโครงสร้าง/จังหวัดนำร่องที่ราชบุรี
          อนุ
สภาองค์กรชุมชนตำบลภาคตะวันตก ร่วมกับ นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์ ผจก.สถาบันพอช.ภาคตะวันตก เปิดประชุมเวทีถกโครงการนำร่องจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการทบทวนตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรท้องถิ่นจัดการตนเองระดับภาค และแผนปฏิบัติการสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก เลขานุการประสานงานประกอบด้วย นางสาวสุวรรณ วังสันเที่ยะ สำนักงานสภาองค์กรชุมชน นางชนาวรรณ บุญประเสริฐ และนางสาวเอื้อมพร บุญชู เจ้าหน้าที่พอช.นายวิวัฒน์ เจนช้ย นายวัชระ ศรีช่วง ในส่วนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล(สพม.)จสอ.สมศักดิ์ ศรีดวม และนางสาวฐิตาพร ทาคำ และที่ประชุมตั้ง นายปรัตถกร จันทร์ผา เป็นประธานผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก ให้นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล ฝ่ายวิชาการ นายนิคม อู่อ่อน ฝ่ายส่งเสริม นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ ฝ่ายประเมินผล และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน

อนุภาคกลางบนตะวันตกสภาองค์กรชุมชน
ประชุมคราวแรกปี๒๕๕๖จัดการตนเองสุดๆ

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลางตอนบนและตะวันตก จากจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมกับแกนนำ๑๖จังหวัด เป็นการประชุมคราวแรกปี๒๕๕๖ เพื่อการจัดการตนเอง ทบทวนตนเอง และการตรวจสอบการเงิน เตรียมงานประชุมระดับชาติ และการร่วมประชุมตีความกฤษฎีกาเรื่องสำนักงาน เป็นไปอย่างเข้มข้น ใช้เวลาประชุมประมาณ ๘ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ถนนนวมินทร์ กทม. สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน