1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดรวมพลังจัดงานตลาดนัดสุขภาพ

อสม.บ้านบ่อมะกรูดหนุนรวมพลัง
จัดงานตลาดนัดสุขภาพ ปี๒๕๕๖
รพสต.บ้านเก่า / รพสต.บ้านฆ้อง
และเทศบาลตำบลบ้านฆ้องเจ้ามือ


       อสม.บ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายสุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางอ่ำ อุ่มเอิบ นางสวรินทร์ กูดเพตรา นายดเรศ ลาลาด นางขวัญเมือง แก้วขวัญ นางบุญธรรม เพ็งพิน นางวิริยาห์ เพียรวัฒนผล และนางวันเพ็ญ โสภา ร่วมกับ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า คุณหมอมรกต จันทร์ดาสุด หมอชำนาญการ ปฏิบัติการตลาดนัดสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง แจกแผ่นพับ เลี้ยงอาหาร ตรวจสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์รายตัวด้านการจัดการสุขภาพและเอดส์ เป็นที่ประทับใจ นายประเสริฐ ทองสาด นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านฆ้อง กล่าวชมเชยในการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านฆ้อง สำนักข่าวwww.magrood.com รายงาน