1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดร่วมกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ อสม.บ้านบ่อมะกรูด และคณะร้อยตำรวจโท ดุสิต สุวรรณประเสริฐ รองสวป.หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์สภ.โพธาราม ดต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ดต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจศพส.จ.ราชบุรี ดต.สุรินทร์ นิลมานนท์ หัวหน้าครูแดร์ สภ.โพธาราม ดต.สมชาย โสดจำปา ชุดชุมชนสัมพันธ์ ดต.ชิตชัย จิระวัฒนผล ชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.โพธาราม ดต.สมบัติ บัวเกิด สายตรวจบ้านฆ้อง อบรมอาสาสมัครอปพร. อสม. อส.ชุมชน ตำรวจชุมชนอาสา เพื่อทราบถึงนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐบาลการที่ตำรวจขอความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด เยาวชน อบายมุขอื่นๆ และการส่งครูแดร์ร่วมกับโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด ให้ความรู้กับเด้กนักเรียน เปรียบเหมือนเป็นครูตำรวจมาเสริมความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ชุมชน นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ รองประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายสังเวียน วิจิตรานนท์ และนางณัฐนา กลิ่นสุข สนับสนุนอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มจนประสบความสำเร็จอย่างมาก ที่มีการส่วนร่วมของประชาชน และการยกย่องตำรวจชุมชนสัมพันธ์ชุดนี้ว่า "ตำรวจของประชาชน"เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน
ชมคลิปVDO  
http://youtu.be/b3n43uGmsLA