1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุที่รพสต.บ้านเก่า


     อสม.บ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายสุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางสาวเรไร ชุนเกษา นายดเรศ ลาลาด นางสวรินทร์ กูดเพตรา นางบุญธรรม เพ็งพิน ร่วมกับ ผอ.เพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม มีการออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพ การแสดงออกผู้สูงอายุ รับสิ่งของ รับประทานอาหาร เมื่อ๑๘มกราคม๒๕๕๖ ณ รพสต.บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม สำนักข่าวwww.magrood.com รายงาน