1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดต้อนรับชาวศรีลังกาชุดที่๒

อสม.บ้านบ่อมะกรูด   ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานชาวศรีลังกา

   
   
   
   
   

   
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้รับเกียรติต้อนรับนักพัฒนาชุมชนประเทศศรีลังกาประกอบด้วย
1.Mrs.P.K.M.T.SamarasekaraAssistantProgrammOfficer 2.Mr.W.A.R.N.Kumarasinghe  Assistant finance Officer และ
3.Ms. Kanlaya Muansan Program Coordinetor
   เดินทางร่วมกับคณะอาจารย์สถาบัน กศน.ภาคกลาง ประกอบด้วย นางนฤมล อันตะริกานนท์ นางสาวชนากานต์ สายหมี และนายประชาลักณ์ ศรีคุณาภรณ์ เยี่ยมศึกษาบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายทองสุข ลาลาด ประธานชุมชน นายอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานโครงการICT.บ้านบ่อมะกรูด ในฐานะบรรณาธิการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ และสำนักข่าวmagrood.com นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ชุมชนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันกศน.ภาคกลางเมื่อปี2544 สอนและมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ชุมชนได้เรียนรู้ จนสามารถสร้างเว็บไซด์เองได้ เผยแพร่งานชุมชนแต่ละด้าน ผสานงานเยาวชนICT.จนประสบผลสำเร็จ เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน และเพิ่มทักษะการเรียนรุ้ไร้พรมแดน รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การออนไลน์ การส่งข้อมูล สามารถผลิตสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ จนทำให้ชุมชนจัดการตนเอง การดูแลสุขภาพด้วยขบวนการของชุมชนเองได้ โดยไม่ลืมที่จะต้องขอบคุณสถาบันกศน.ภาคกลาง โดยท่านอาจารย์ ทองจุล ขันขาว และอาจารย์นฤมล อันตะริกานนท์ ที่สนับสนุนชุมชนบ้านบ่อมะกรูดตลอดมา และต้องขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา ที่ให้เกียรติชมและศึกษาICT.บ้านบ่อมะกรูดเชื่อมต่องานพัฒนาครบวงจรและมอบของขวัญให้บ้านบ่อมะกรูด เมื่อ 31พฤษภาคม2554 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน