1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ร่วมผู้ช่วยวิโรจน์ ยังกิจการ รณรงค์เอดส์กลุ่มเยาวชน
       ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อสม.บ้านบ่อมะกรูด และ ผู้ช่วยวิโรจน์ ยังกิจการ ออกให้ความรู้เรื่องการเอดส์การป้องกันและการรักษา แด่เยาวชนในชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ในทุกกลุ่มเสี่ยง พร้อมกับงัดกลยุทธ์ในการสวมใส่ถุงยางอนามัยให้ชม ทำให้เด็กเยาวชนชื่นชอบ พร้อมกันนั้นยังออกรายการวิทยุ และหอกระจายข่าวหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ในทุกๆวันหยุดของนักเรียน นักศึกษา ในภาพปฏิบัติการต่อเนื่องปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สำนักข่าวmagrood.com รายงาน