1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดจัดฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติดและออกกำลังกาย       อสม.บ้านบ่อมะกรูด โดยนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวเรไร ชุนเกษา ดต.ชัยกร จิตรคำ ดต.ขุมทรัพย์ บุญมา พ.ต.ท.ปยุต ศรีสุข นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นางพาวิณี สามัคคี นางวิริยาห์ เพียรวัฒนผล และคุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า ร่วมจัดกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดและสุขภาพการกีฬา เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาธัมมสัญญ์ต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวwww.magrood.com รายงาน