1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดสัมมนาเอดส์ และการจัดการสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ


สัมมนาเอดส์และการจัดการสุขภาพชุมชนทุกๆเดือน
       อสม.บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า สัมมนาเอดส์และการจัดการสุขภาพชุมชน วิทยากร ประกอบด้วย นายสุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ คุณหมดเพ็ญศรี ขำสุนทร และนางสาวเรไร ชุนเกษา โดยจัดประจำทุกๆเดือน เพื่อให้ครอบครัวห่างไกลเอดส์ ยาเสพติด และมีการจัดการสุขภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์สุขภาพดีในชุมชน เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องตัวชี้วัดสุขภาพดี ณ สถานีอนามัยบ้านเก่า และ ศสมช.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี