1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

รางวัลระดับชาติบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการพิจารณาจาก ศตส. ภาค
ประชาชนแห่งชาติ รับโล่รางวัลต่อสู้กับปัญหายา
เสพติด จากรองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อ
26 มิถุนายน 2551 งานมหกรรมศตส.ภาคประชา
ชนประกาศเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้พ่อหลวง ๘๐
พรรษา ณ บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้องอ.โพธารามแม่ดีเด่นแห่งชาติ ๒๕๕๐
นางแถม ชานาง

มหามงคลบ้านบ่อมะกรูด แม่แถม ชานาง อายุ
71ปี บ้านเกิดอยู่บ้านบ่อมะกรูด เลขที่12หมู่ที่7
ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นผู้ได้รับ
ประทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2550
โดยได้รับพระราชทานจาก พระวรวงศ์เธอพระ
องค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ เมื่อ
วันที่12สิงหาคม2550 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด กองทุนพระราชทานดีเด่น
ปี๒๕๕๐ รับพระราชทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อ
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ..ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการพระราชทานในครั้งนี้ .ศูนย์
คุณธรรมภาคตะวันตก ได้เสนอให้ลงภาพข่าวในงาน
สมัชชาคุณธรรมจัดในวันที่ 25-27 มกราคม ๒๕๕๑
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงมีนิทรรศการ จัดแสดง
ยกย่องคุณธรรมบ้านบ่อมะกรูดเป็นมรดกแห่งความดีพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ๒๕๕๐
นายทองสุข ลาลาด

ประธานชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
รับพระราชทาน พ่อดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในปีสิริเทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๐
ณ สวนอัมพร
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รับรางวัลแกนนำฟื้นฟูชุมชนท้อง
ถิ่น ตำบลบ้านฆ้อง แผนชุมชนดีเด่น คุณธรรมดีเด่น
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ปี 2550 เมื่อ
13-17 พฤศจิกายน 2550 งานมหกรรมพลังไทยครั้ง
ที่2เทิดไท้พ่อหลวง ๘๐พรรษา ณ สวนอำพร กทม.
ผู้มอบ นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี
และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย์ ยกระดับ ศรช. ตำบลนำร่อง

 
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ ..เนื่องใน
โอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสา
สมัครไทยปี๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม๒๕๕๑
ณห้องบางกอกคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กทม. ผู้มอบฯพณฯอรุณเดช
รัตนเสถียร ...รมว. กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯกองทุนหมู่บ้าน "ดีเด่น" ปี 2551 บ้านบ่อมะกรูด
ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี
รับรางวัลเมื่อ 23 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าไบเท็ก บางนา น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ เกียรติคุณ

 

กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ปี2550 บ้านบ่อมะกรูด
ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี รับโล่
รางวัลจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รมว.ยุติธรรม
เมื่อ 4 - 6 สิงหาคม 2551 ณ บางกอก กอล์ฟ สปาอาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลบ้านฆ้องนายธัมมสัญญ์
อุ่มเอิบ ได้รับการ พิจารณา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับโล่รางวัลปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2551 โดยที่มี
พ.ต.อ.วัฒนา พิมพ์อัฐ ผกก. สภ. เมือง ราชบุรี เป็นผู้
มอบ เมื่อ 20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุม พิกุลทองเยาวชนอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ นางสาวนัฐลียา
อุ่มเอิบ รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับชาติ จาก
นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รมว.มหาดไทย ของขวัญ
ให้กับชาวราชบุรี 26 ธ.ค.51 ณ สโมสรทหารบก


ที่สุดแห่งปี ๒๕๕๓

                                      
              ภาพความทรงจำพสกนิกรบ้านบ่อมะกรูด นางสาวนัฐลียา(ณภัค) อุ่มเอิบ ประธานเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการพิจารณาเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ อาคารเวสน์๒ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง