1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูดนำเสนอการป้องกันเอดส์ให้กับผู้ศึกษาดูงาน

อสม.บ้านบ่อมะกรูดวิทยากร
ผู้ศึกษาดูงานทต.ด่านสำโรง
เรื่องเอดส์การป้องกันและรักษา     นายสุวรรณ ศรีนาค อสม.บ้านบ่อมะกรูด นำทีมอสม.นำเสนอการดูแลรักษาเอดส์ในชุมชน ทั้งการเฝ้าระวัง การรณรงค์ การรักษา และการสร้างความเข้าใจเมื่อติดเอดส์ ทำให้ชุมชนตื่นตัว ระมัดระวัง เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัยจากเอดส์ ซึ่งในภาพคณะดูงานจากเทศบาลด่านสำโรง ๒ คณะๆละ๒๕๐คน เมื่อ วันที่๑๔ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด