1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

อสม.บ้านบ่อมะกรูด กับวันเอดส์โลก

        อสม.บ้านบ่อมะกรูดต้านเอดส์


        
        

     อสม.บ้านบ่อมะกรูด นำโดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวเรไร ชุนเกษา นางอ่ำอุ่มเอิบ นางสวรินทร์ กูดเพตรา นายดเรศ ลาลาด นางวิริยาห์ เพียรวัฒนผล นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ออกปฏิบัติการเชิงรุก เชิญผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน มาชุมนุมสร้างกิจกรรมในชุมชนเนื่องวันเอดส์โลก วันที่๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ตระหนักถึงภัยเอดส์ และรู้เท่าทันการป้องกัน การรักษา พร้อมกับการเฝ้าระวังชุมชนปลอดภัยจากเอดส์ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด สำนักข่าวwww.magrood.com รายงาน