1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 4, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค เพิ่มความรู้ให้นักเรียนเรื่องเอดส์

      
    ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อสม.บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะอสม.หมู่บ้าน มีนางสาวเรไร ชุนเกษา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นายดเรศ ลาลาด ให้ความรู้เรื่องเอดส์ และการป้องกันรักษากับนักเรียนวัดบ่อมะกรูด ในเย็นวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงพิษภัยเอดส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร ผอ.รพสต.บ้านเก่า และคณะครูโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด ภาพข่าวเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด