1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

คุณหมอพัชรี วารีนิล ไถ่ชีวิตโค๕ชีวิต

พัชรี วารีนิล พร้อมคณะศูนย์อนามัยที่ ๔
ราชบุรีไถ่ชีวิตโค๕ชีวิตให้บ้านบ่อมะกรูด              กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายทองสุข ลาลาด ประธานหมู่บ้าน นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโคกระบือชุมชน ด.ต.ชัยกร จิตรคำ รองประธานธนาคารโคกระบือ ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารโคกระบือ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบ้านฆ้อง นางสาวเรไร ชุนเกษา อสม.ชุมชน ให้การต้อนรับคณะคุณหมอ พัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่๔ราชบุรี มอบโคแม่พันธุ์๕ชีวิตที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงเชือดในราคา ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมไถ่ลูกในท้องอีก ๔,๐๐๐บาท และบำรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอีก ๔,๖๔๙บาท รวมเป็นเงิน ๔๕,๖๔๙บาท ถวายเป้นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการต่อยอดกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยโคแม่พันธุ์ทั้ง๕ชีวิตมอบให้นางสุดใจ สุดตุ้ม ราษฎรหมู่ที่๘ เลี้ยงเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายต่อไป 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้านบ่อมะกรูด

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่4และญาติมิตร

27   กันยายน  2555

 

1.นางพัชรี         วารีนิล                      หัวหน้าคณะ

2.นางสาวเพ็ญสุข      มสุการัตน์

3.นางระจิตร        ชาครียวณิชย์

4.นางกาญจนา       ตันติวิณิชาโกศล

5.นางสาวน้ำผึ้ง        กลิ่นด้วง

6.นายวุฒินันต์       กลิ่นสุคนธ์

7.นางวรรณิดา         ทองเสริม

8.นางสาวณัชณิชา    ทองเสริม

9.นางยุพดี       งามยิ่งยวด

10.นางสาววรรณา     ศรีจันทร์

11.นางโสภี         ไชยอ่อน

12.นางปราณี      ภาคสวรรค์

13.นางวรินทร       ชิ้นอินบูน

14.นางเยาวภา      สุขเกลอ

15.นางนุชรา      บุญกนก

16.นายบุญสืบ     บุญกนก

17.นางสาวกุสุมา   ปิฎฐปาดี

18.นายวรพล      เอี่ยมช้อย

19.นางวิริยะ    จันทร์แย้ม

20.นางศุจิรัตน์     พรมโย

21.นายอภิชาต    ทองสัมฤทธิ์

22.นางสาวจุติพร   ศรีแก้ว

23.นางนฤภร     ยิ่งทวีศักดิ์


เมื่อ๒๗ กันยายน๒๕๕๕ ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน
             คลิปVDO 
http://youtu.be/dstSltsMeH4