1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

แม่ตังกวยไถ่ชีวิตโค๒ชีวิต

พเยาว์ ศิลปวิลาวัลย์ ไถ่ชีวิตโค๒ชีวิต
มอบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ่อมะกรูด


  กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายทองสุข ลาลาด นายวินัย คงนะภา ด.ต.ชัยกร จิตรคำ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางณัฐนา กลิ่นสุข นายสังเวียน วิจิตรานนท์ สจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ นายอุทัย แสงนุ่ม และนางไพลิน ศุขสายชล ต้อนรับคณะของนางพเยาว์ ศิลปวิลาวัลย์ หรือแม่ตังกวย จากตำบลเจ็ดเสมียน คุณหมอพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่๔ นายจรัญ จักรวาลชัยศรี นักวิชาการเชี่ยวชาญกรมอนามัย อ.กรรณิการ์ ศิลปวิลาวัลย์ อ.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ นำโคแม่พันธุ์ที่ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์จำนวน๒ชีวิต มอบให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกับทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป พร้อมกับมอบโคให้กับ นายอั๋น ศรีนาค เกษตรกรชุมชนนำไปเลี้ยง เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
คลิปVDO  
http://youtu.be/GFJnWV8HipA