1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดไถ่ชีวิตโคกระบือ๒ชีวิต

พรชัย ตันติเกตุ และครอบครัวไถ่ชีวิต
โคแม่พันธุ์๒ตัวถวายเป็นพระราชกุศล

              
              
              

คุณพรชัย - คุณมาลี ตันติเกตุ และคุณทัศนี นิลอ่อน นักธุรกิจชาวกรุงเทพฯ เดินทางเข้าโรงเชือดฆ่าโคในเขตจังหวัดราชบุรี ไถ่ชีวิต ๒ แม่โคสาว โดยคณะคุณพรชัย ตันติเกตุ ตั้งชื่อตัวลายจุดขาวชื่อ แม่โคสุดดี ส่วนแม่โคสีขาวชื่อแม่โคดีสุด ซึ่งในการไถ่ชีวิตครั้งนี้ คุณพรชัยถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันเลี้ยงแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นผู้รับโคแม่พันธุ์ทั้ง๒ เข้าธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ซึ่งนายธัมมสัญญ์ ได้เชิญครอบครัวคุณพรชัย ถวายสังฆทานให้กับพระครูวิสุทธิวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ่อมะกรูด เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เบอร์โทรศัพท์ 089-2350663(มีคลิป)