1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินไถ่ชีวิตโค๘ชีวิตให้อปพร.อำเภอบางแพ

บ้านบ่อมะกรูดไถ่ชีวิตโค-กระบือ๑๐ชีวิตรอด
ตายเพราะบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
   
   
   
   
   
    ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายทองสุข ลาลาด ประธานอุโบสถศีลบ้านบ่อมะกรูด นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นายสมภพ ปุสยานนท์ นายอำนาจ เบญจโศภิษฐ์ นางสายพิน โพธินวล ผู้สนับสนุนชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้ร่วมกันไถ่ชีวิต-โคกระบือ จำนวน ๘ ชีวิตและติดท้องแม่อีก ๒ชีวิต รวม๑๐ชีวิต รอดตายอย่างหวุดหวิดจากโรงเชือดในอำเภอโพธาราม เป็นการไถ่ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ ๘๔พรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นโครงการของนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี มอบโคกระบือให้อปพร.อำเภอบางแพนำร่อง เพื่อให้อปพร.จังหวัดราชบุรี เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้กับอาสาสมัครจิตอาสาที่มุ่งมั่นช่วยเหลืองานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มความสามารถ ผู้ที่ได้รับคือนายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ธนาคารโค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

         ชมคลิปVDO
http://www.youtube.com/watch?v=Aw3IzYJJUVY