1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินไถ่ชีวิตโค๘ชีวิต

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ไถ่ชีวิตโค ๘ ชีวิต ถวายพระราชกุศล
    
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนฯ นายทองสุข ลาลาด ประธานหมู่บ้าน นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจศพส.จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับคณะรวมใจภักดิ์ นำโดย คุณแม่สมใจ อารมณ์ดี คุณวิชชุ อารมณ์ดี คุณพิณทิพย์ อารมณ์ดี บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ ๔ ชีวิตและปรากฎว่ามีท้องติดมาทั้ง๔ตัว รวมเป็น๘ชีวิต ราคา ๕๓,๐๐๐บาท ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปีพุทธชยันตี ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการได้จัดถวายเป็นสังฑทานพระคุณเจ้า๕รูป วัดบ่อมะกรูด พร้อมกับนำรายชื่อคณะผู้บริจาคทั้งหมดไปไว้ในฐานพระประธานในอุโบสถ เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต พร้อมกับมอบโคไถ่ชีวิตครั้งนี้ให้กับเยาวชนดีเด่นหมู่บ้าน คือนายแซ็ค จิตรคำ ไว้เป็นทุนการศึกษา และการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน
คณะรวมใจภักดิ์ตั้งชื่อโคดังนี้ ๑.ชื่อโพธิ์ทอง ๒.ชื่อโพธิ์เงิน ๓.ชื่อโพธิ์แก้ว ๔.ชื่อโพธิ์เพ็ชร รายชื่อผู้ร่วมไถ่ชีวิตโคทั้ง๘ชีวิตมีดังนี้
๑.คุณแม่สมใจ อารมณ์ดี
๒.คุณวิชชุ อารมณ์ดี
๓.คุณพิณทิพย์ อารมณ์ดี
๔.คุณวีรยุทธ์ โชติยาวัฒนานนท์
๕.คุณสุมาลี โชติยาวัฒนานนท์
๖.คุณคำปูน ทองไชย
๗.คุณสมบัติ สุขเกษม
๘.คุณองอาจ ดิษฐประชา
๙.คุณมยุรา เขาแก้ว
๑๐.คุณภาวิกา จงเสถียร
๑๑.คุณจุรีพร คูรัตน์ชัชวาล
๑๒.คุณศิริพร โชติยาวัฒนานนท์
๑๓.คุณธรรมธร โชติยาวัฒนานนท์
๑๔.คุณประเทืองศรี แซ่ลิ้ม
๑๕.ครอบครัวคำหอม
๑๖.ครอบครัวซึมโรจน์ประเสริฐ
๑๗.คุณสุวิมล ภู่แก้ว
๑๘.คุณญาณี วงค์จรรยากุล
๑๙.คุณฉัตรมงคล สุขเกษม
๒๐.คุณณัฏถา มัดแก้ว
๒๑.คุณปิยะนันท์ อาจิรวัฒน์
๒๒.คุณทิพยวรรณ เรือนอนุกูล
๒๓.คุณเกวลิน คูณศรี
๒๔.คุณศักดิ์ คูประเสริบยิ่ง
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.comรายงาน
 คลิปVDO
http://youtu.be/UY0k03pdltk