1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ไถ่ชีวิตโคกระบือถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับเครือข่ายจัดพิธีถวายพระพรและไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวามหาราช๒๕๕๒ ณ ที่ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรระดับชาติ ประกอบด้วย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัทแห่งชาติ ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ศูนย์พลเมืองคุณธรรม สถาบันกศน.ภาคกลาง ศูนย์อปพร.เขต 2สุพรรณบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวนิวส์โฟร์ข่าวภาคประชาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกันจัดงานพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๓ ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช  สำหรับท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานประกอบด้วย
๑.นายมณเฑียร สอดเนื่อง  ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ และประธานจัดงาน
๒.อ.สรรค์ชัย พรหมฤาษี     นายกสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัทแห่งชาติ
๓.นายอัมพร มากเพชร       ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง
๔.นายปฏิภาณ จุมผา         ผู้จัดการสำนักงานภาคกลางบนและตะวันตก (พอช.)
๕.นางสาวจงเปนณี จงพร้อม เลขาธิการสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัทแห่งชาติ
๖.นายศิวโรฒ จิตนิยม        ประธานกรรมการศูนย์พลเมืองคุณธรรม
๗.นางนันทกา วัฒนาประยูร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
๘.นางสมเจตน์ พรหมสุนทร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุพรรณบุรี
๙.นายชูศักดิ์ สาสุข            ตัวแทน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี
๑๐.นางสาวปรินดา รังษีสัจจะ ผช.ผจก.พอช.ภาคกลางบนและตะวันตก
๑๑.นายวิวัฒน์ เจนชัย          หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สถาบัน พอช.ภาคกลางบนตะวันตก
๑๒.นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์  ผู้ช่วย ปภ.จ.ราชบุรี
๑๓.นายปฐม สายเส็ง           ผช.ปภ.จ.ราชบุรี
๑๔.พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ จินดารัตน์  ตัวแทน ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
๑๕.ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา      หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง
๑๖.ผอ.ไกร ตราบดี              ประธานกองทุนแม่ของแผ่ดินอำเภอดำเนินสะดวก
๑๗.นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี ประธานตำรวจอาสาจังหวัดราชบุรี
๑๘.นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว      สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
๑๙.นายวิฑูรย์ ศรีเกษม         ตัวแทนระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล
๒๐.นายชัววัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์  ส.อบจ.ราชบุรี เขต 2
๒๑.นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล  นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน
๒๒.นายเฉลิมชน คงสมใจ     ตัวแทนพี่น้องไทยมิสลิม กทม.
๒๓.นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ตัวแทนเครือข่ายต้านยาเสพติดลาดกระบัง
๒๔.ด.ต.ชัยกร จิตคำ            ตัวแทนสภ.เขาดิน
๒๕.นายแนบ ภู่ดำรงค์           ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลค้งสลอต ลาดบัวหลวง
๒๖.พันโทองอาจ อินทรสุนทร ประธานเครือข่ายศุนย์พลเมืองคุณธรรมคลองเขิน
๒๗.นายสมภร ทัพนาค          สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตำบลท่าตระคร้อ
๒๙.อ.ทองจุล ขันขาว            สถาบันกศน.ภาคกลาง
๓๐.อ.นฤมล อันตะริกานนท์     สถาบันกศน.ภาคกลาง
๓๑.อ.ไพโรจน์ ขุนทอง          สถาบันกศน.ภาคกลาง
๓๒.กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์       กำนันตำบลเริงราง สระบุรี
๓๓.นายวิทยา ศรีจันทร์          พิธีกรสถานีวิทยุ
๓๔.นางสาวมุกนัดดา พิทักษ์มหาเกตุ   เลขานุการสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัท
๓๕.นายวทัญญู ชัยจำนงค์                 กรรมการทะเบียนสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัท
๓๖.นายสิทธิชัย คุ้มอนุวงศ์                อุปนายกสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัท

พร้อมกับพสกนิกร ๕๐๐ คนทำพิธีจุดเทียนชัย และ ไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อวันพ่อแห่งชาติ จึงได้มอบพ่อดีเด่นศูนย์พลเมืองคุณธรรมจำนวน ๓๙ ท่าน เป็นที่ปิติเป็นอย่างยิ่ง และมอบโล่ผู้สื่อข่าวดีเด่นปี ๒๕๕๒ มอบผู้สนับสนุนดีเด่นปี ๒๕๕๒ และศูนย์ดีเด่น ๔ ศูนย์ ทำให้เกิดบรรยากาสของความปลื้มปิติทั้งแผ่นดิน ที่พสกนิกรบ้านบ่อมะกรูด และเครือข่าย ได้สรรค์สร้างความดีอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีการดำรงอยู่และใช้ ความดี ความสุข ความสามารถเติมให้เต็มในสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาหมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม

                                    รายชื่อคุณพ่อดีเด่นศูนย์พลเมืองคุณธรรม ปี๒๕๕๒
                    ประเภทพ่อผู้เสียสละ มีคุณธรรม ความดี และความสามารถ เป็นแบบอย่าง

๑. นายทองสุข ลาลาด
๒. นายจุ๊  สืบทู
๓. จ.ส.อ. ดินันท์  วสุรักขะ
๔. นายนำ อนุเครือ
๕. นายเลิศ  จันทร์ทอง
๖. นายสุทิน ดีวิหก
๗. นายสมาน สิงขะสะ
๘. นายวินัย คงนะภา
๙. นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ 
๑๐.นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี
๑๑.นายถาด  ฮวดมา
๑๒.นายจำรัส สุดตุ้ม
๑๓.นายชลอ สมคิด 
๑๔. นายกำจัด รอดผา
๑๕. พ.ท.องอาจ อินทรสุนทร
๑๖.นายบำรุง เปรมปรีดิ์
๑๗.นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว
๑๘.นายไกร ตราบดี
๑๙.นายยุทธิ์ โชติพรวน
๒๐.นายโกศล ลักษิตานนท์
๒๑.นายปัญญา ลิมกาญจนวัฒน์
๒๒.นายรอด บุญพิทักษ์นุกูล
๒๓.นายหลุ่ย พระจันทร์
๒๔.นายฉายา มหาสังข์
๒๕.นายพวง กูดเพตรา
๒๖.นายเจือ ชุนเกษา
๒๗.นายสุรินทร์ ชัยศักดานุกูล
๒๘.นายลักษณ์  สีบุษผา
๒๙.นายไพทูรย์ ชุนเกษา
๓๐.นายสธน สมานมิตร
๓๑.ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา
๓๒.พ.ท. ยุทธชัย วรรณะเรืองศรี
๓๓.นายสมาน พิพัฒน์ไพศาล
๓๔.นายอัมพร โชยา
๓๕.นายทม  เบญจา
๓๖.นายสุข  ศรีสุข
๓๗.นายเบิ้ม  จิตรคำ
๓๘.นายเส็ง เนี๊ยะอั๋น
๓๙.นายแนบ  ภู่ดำรงค์   

                                                         
                                                สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

                                       Thai Community News
พ่อดีเด่นสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
      ผศ.บัณฑร อ่อนดำ

ผู้สื่อข่าวสื่อชุมชนยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๒
๑.นายศิริชัย   พุทธศิริ
๒.นายประชาญ มีสี
๓.นางสาวศลิษา จันทร์วรรณ์
ผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์  ปี ๒๕๕๒
๑.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ด้านการปฏิบัติการสื่อประชาสัมพันธ์
๒.นายมณเฑียร สอดเนื่อง ด้านการบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข่าวชุมชนยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๒
๑.ศูนย์ข่าวชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
๒.ศูนย์ข่าวชุมชนจังหวัดนครปฐม
๓.ศูนย์ข่าวชุมชนจังหวัดราชบุรี
๔.ศูนย์ข่าวชุมชนจังหวัดสระบุรี

องค์กรสนับสนุนสื่อชุมชนยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๒
๑.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๒.สถาบัน กศน.ภาคกลาง
๓.สำนักข่าวสยามโลคอลนิวส์
๔.ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
๕.ศูนย์พลเมืองคุณธรรม
๖.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี

เสื้อสามารถผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์
๑.นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ๒.นางนันทกา วัฒนาประยูร ๓.นางสมเจตน์ พรหมสุนทร